Instalace nové verze

Domů  Další

Jméno instalačního souboru programu Fitlinie ACADEMY je FitLinieFullSetupAcademyXXX.exe (XXX je číslo verze)

clip0007

 

Tento soubor je nutné spustit. Na systémech Windows Vista a 7 bude po spuštění zobrazeno bezpečnostní hlášení, které je nutné potvrdit.

 

Jako první je zobrazeno okno pro výběr jazyka instalace.

clip0002

 

První obrazovka instalace zobrazuje informace o číslu verze a typ instalované databáze. Zde se ujistěte, že instalovaná databáze je typu ACADEMY.

clip0005
 

Další okna instalace:

Licenční smlouva - potřeba odsouhlasit standardní licenční smlouvu na užívání software

Cílové umístění - cílová složka kam bude program instalován (doporučeno neměnit)

Složka v nabídce Start - název v seznamu programů v nabídce Start (doporučeno neměnit)

Další úlohy - možnost vytvoření zástupce programu na ploše Widows

Instalace

 

Po instalaci (může trvat i několik minut) můžete instalační program uzavřít. Je možné zároveň spustit program Fitlinie.

 

Upozornění:

Pokud se na úvodní obrazovce objeví namísto "průvodce instalací" text "původce instalací/aktualizací" máte v PC již program Fitlinie nainstalován a bude provedena pouze aktualizace programu. Aktualizace se týká pouze samotného programu, databáze zůstane zachovaná (a to i v případě, že máte v PC některou ze standardních verzí, např Fitlinie Personal !!! = rozšířená databáze Academy se do PC tedy vůbec nenahraje. Viz ).