Instalace programu

Manuál:  Seznámení s programem >

Instalace programu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Instalace programu se neliší od standardní instalace jiných programu v PC.

 

 

První instalace programu Fitlinie

 

Po stažení instalačního programu z webu jej spusťte poklepáním na ikonu souboru

setup-file

 

Po potvrzení správce uživatelských účtů Windows je zobrazeno okno pro výběr jazyka.

 

jazyk

 

Upozornění: pokud se jedná o prvotní instalaci, je vybraný jazyk také použitý při instalaci databáze potravin. Tzn, že pokud vyberete "Slovensky" bude nainstalovaná slovenská potravinová databáze. Nainstalovanou databázi není možné pak již měnit. Jedině odinstalací programu a novou instalací.

 

 

Následně je zobrazen průvodce instalací. Při prvotní instalaci je v průvodci umožněno vybrat složku kam bude program instalován. Doporučeno je tuto složku neměnit.

 

Po úspěšné instalaci je na plochu přidaná nová ikona

clip0024

 

Poklepáním na tuto ikonku spustíte program Fitlinie

 

 

Aktualizace programu

 

Aktualizační soubor je totožný s instalačním (viz výše). Po jeho spuštění je zkontrolovaná instalace dřívější verze a pokud je spuštěn průvodce instalací.

 

Instalací aktualizace dojde pouze k přepsání samotného programu na novou verzi. Data programu zůstanou nedotčena.

 

Je to také zobrazeno v průvodci

 

aktualizace

 

Pozor! Pokud není toto okno v průvodci instalací zobrazeno nejedná se o aktualizaci, ale o instalaci nové verze. Pokračování může způsobit ztrátu dat.

 

Upozornění: zkontrolujte před instalací aktualizace zda máte ještě na tuto aktualizaci nárok. Nárok na aktualizaci zdarma je po dobu jednoho roku od zakoupení programu (nebo zakoupení aktualizace).