Sobota 17.4.2021 - Rudolf
Hledat: FitLinie Internet  
Nᚠtip: Software FitLinie


Aktuálně 1461 zajímavých receptur zcela zdarma.
Seznamy receptů
Hledat recept


Víte co jíte? Energetické hodnoty potravin.
Seznamy potravin
Hledat potravinu


Sportovat, posilovat. Detailní popisy posilovacích cviků .
Seznam sportů-vydaná energie
Hledat posilovací cvik

  Jak na celulitidu ?

Dr.Petr Fořt, CSc. expert ve výživě


Nadváha může a nemusí být spojena s jedním, z pohledu
"postižené" dívky nebo ženy pouze estetického problému,
který je celulitida. Přesto se o ní mluví především v
souvislosti s nadváhou. Problém, který neohrožuje život,
dokonce nemá ani přímou souvislost se zdravotními obtížemi,
zato dokáže nejen kazit náladu, ale dokonce působit
komplexy. Nicméně spojitost s možnými zdravotními problémy
nelze absolutně vyloučit.

Podivný latinský název označuje poruchu, téměř výhradně
vázanou na ženské pohlaví, často lidově nazývanou
"pomerančová kůže". Nelze seriózně určit četnost výskytu,
neexistuje žádná evidence. Osobně odhaduji počet
"postižených" asi na 20 % ženské populace, ale to možná
přece jenom přeháním.

Celulitis je, přeloženo do češtiny, zánět buněk! Přesto se
tato porucha nepovažuje za onemocnění. Proto se "neléčí",
zato se sní bojuje všemi možnými i nemožnými prostředky,
především kosmetickými zásahy a fyzikálními postupy.
Vrozená dispozice nebo onemocnění ?

Je nutné to zde řešit? Asi to skutečně není podstatné - z
pohledu postižené osoby. Nicméně má to zásadní význam z
hlediska odborného. Podívejme se tedy, co o tomto problému
uvádějí některé seriózní publikace.

Praktický slovník medicíny (vyd.Maxdorf 1998) uvádí hned
tři druhy celulitidy. Nejčastější je stav, kdy dojde k
degenerativní změně podkožního, především tukového vaziva
na stehnech a hýždích mladých žen. Porucha je velmi často
dána typologicky.Vazivová septa vtahují kožní povrch a tím
vznikají v kůži hrboly. Zdá se, že tento stav je skoro
výhradně příčinou celulitidy. Dále existuje
tzv.streptokoková velulita, jedná se tedy o zánět podkoží
způsobený bakteriemi. Bývá však provázena horečkou. Nelze
však vyloučit, že tyto spojitosti jsou přehlédnuty
(pozn.aut.). Třetí možnost je zánět, zaviněný anaerobními
bakteriemi - tzv.klostridii (spojitost s plynatou snětí).

Rodinná encyklopedie alternativní medicíny (vyd. Reader´s
Digest Výběr) popisuje celulitidu jako proces ukládání tuku
ve formě "hrudek" v podkoží na zadních stranách stehen,
paží, hýždí a na břiše a bocích. Podstatný rozdíl oproti
první publikaci.

Teorie vytvořená alternativní medicínou hovoří o tom, že
celulitidu způsobuje hromadění odpadních látek ve tkáních.
Vytvářejí se jakési váčky z vázané vody, tuku a nečistot.
Údajně tento stav zvyšuje riziko krevních sraženin.

Poznámka autora :
-----------------
na tomto místě musím připojit poznámku v tom smyslu, že
riziko vzniku krevní embolie naprosto nehrozí,
pravděpodobně se totiž jedná o špatný překlad. Pouze
teoreticky je možné, že existuje určité, spíše zanedbatelné
riziko vzniku tukové embolie v případě, že by ji
vyprovokovala nějaká velmi agresivní masហnebo nešastná
náhoda, nebo chirurgický zákrok).


Jídlo jako jed, jídlo jako lék ( vyd. Reader´s Digest
Výběr) uvádí teorii, formulovanou významnými anglickými
vědci. Ti považují celulitidu za stav, který nemá nic
společného s výše uvedenou teorií ukládání vody a toxických
látek. Podle jejich názoru jsou zásadní příčinou ženské
hormony, způsobující zvýšené ukládání tuku do zásob pod
kůží na specifických místech těla. Úvaha je to logická když
uvážíme, že celulitida je problém výlučně ženského pohlaví.
A co jiného by po "vnitřní stránce" mohlo více odlišit obě
pohlaví než hormony? Jenomže, ani tato teorie asi není
zcela dokonalá. Konečně jako jakákoliv jiná.

Klasická medicína (citováno z materiálů jednoho z
tuzemských specialistů) považuje celulitidu za specifický
problém žen v přechodu a období po něm, což by tedy
současně znamenalo potvrzení teorie vlivu ženských hormonů.
Tato teorie však prohlašuje celulitidu za stav zcela
fyziologický, to znamená zcela "normální". Jedinou
doporučenou léčbou tudíž je "víc zeleniny, ovoce a pohyb" !

Poznámka autora :
-----------------
moje připomínka se v tomto případě týká logiky : jak je
možné, že celulitidou trpí již dívky v pubertě? A kromě
toho - celulitida postihuje jak ženy trpící nadváhou, tak
také dívky a ženy skutečně velmi štíhlé. Není tedy závislá
na věku.


Understanding normal and clinical nutrition (West
Publ.comp.1994) je vysoce odborná publikace uvádějící, že
se nejedná o specifický "hrudkovitý tuk", ale o proces,
probíhající pouze v tukových podkožních tkáních, kde
dochází k postupné vazbě pruhů pojivové tkáně k pod kůží
ležícím svalům. Tím se tkáň stahuje a vznikají dolíčky,
viditelné především tam, kde je uloženo více tuku. Přitom
zdůrazňuje že tuk, který je pod kůží místě celulitidy není
odlišný od toho, který je uložen pod kůží na jiných místech
těla. Problém prý zmizí, když se významně sníží vrstva
podkožního tuku v místech celulitidy.

Poznámka autora :
-----------------
Tato publikace je tedy ve svých závěrech totožná s prvně
citovaným "slovníkem". Mám však námitku k části textu,
protože je známo, že problém nezmizí, když "postižená"
zhubne má-li dokonce "z čeho". Nejsem si jist zda
principiálně může zmizet, protože není jasné, zda poškození
podkožního vaziva není nevratné. Také není pravda, že
tukové buňky na všech místech těla jsou stejné. Nejsou -
liší se například a především citlivostí k hormonům.
Obezitologové také často tvrdí, že je nemožné zhubnout jen
na tom místě těla, které si určíte. Praxe ukazuje, že to
možné je.


Nejprve tedy shrnutí, poté návrhy na řešení
-------------------------------------------
Celulitis je evidentně problém dědičně založený - a to je
na tom to nejhorší

Celulitis, by vrozená se však nemusí rozvinout (alespoň ne
v aktivním věku), pokud si riziko včas uvědomíte a včas
podniknete preventivní opatření

"Spuštění" procesu, negativně ovlivňujícího stav k
celulitidě náchylné tkáně, je zřejmě vyvoláno kombinací
souběžného působení několika nepříznivých faktorů, přičemž
já osobně za nejdůležitější pokládám kombinaci poruchy
podkožního vaziva a hormonální nerovnováhu. Obojí má řadu
příčin. Tím si také vysvětluji názorovou rozdílnost.

Mezi vyvolávající faktory patří poškození vaziva v důsledku
vrozeného nedostatečného enzymatického vybavení. Dojde k
"překřížení" vláken vaziva, které mají bílkovinný
charakter. Stav se anglicky nazývá "crosslinkage". Proto se
stav zhoršuje v důsledku procesu stárnutí, kdy jsou tímto
procesem postupně zasahovány i další části podkožního
vaziva na jiných místech těla. Jinou s kolagenem
související poruchou je tzv. kolagenóza, což je tzv.
"systémové onemocnění" způsobené pravděpodobně poruchou
imunity ( organismus bojuje proti vlastní tkáni). Výsledkem
může skutečně být chronický zánět postižené tkáně. Nyní jde
o to, zda toto může být příčina celulitidy.

Jednou z příčin však může být také nevhodná výživa, na
prvním místě možná nedostatek vitamínu C, ale asi jen v
kombinaci s poruchou využití glukózy. Jinými slovy, která z
dívek od útlého věku konzumuje mnoho jednoduchých cukrů a
má k celulitidě dispozice, může na to poměrně brzy doplatit
rozvojem celulitidy. Zatím však nemám oficiální zprávy o
tom, že by někdo studoval závislost mezi cukrovkou 2.typu
(nezávislou na inzulínu) a celulitidou.

Dalším možným faktorem je doopravdy již zmíněné hromadění
katabolitů v tukové tkáni, uložené v podkoží a v tekutině
vázané v jejím okolí, k němuž dojde "díky" neprůchodnosti
lymfatických cest (lymfa proudí pouze tehdy, je-li
"poháněna" svalovou aktivitou nebo masáží).

Za nepravděpodobnou považuji hypotézu hovořící o tuku
"tekoucím, resp. padajícím" v důsledku gravitace. Znamenalo
by to mimo jiné, že postiženým ženám by podkožní tuk
postupně "spadl z hýždí a stehen až ke kolenům. Také bych
vůbec neodsuzoval teorii o ukládání škodlivin do podkožního
tuku v místě celulitidy. To proto, že tuk je velmi dobrým
"rozpouštědlem" pro chemikálie, přijaté stravou nebo
vzduchem a tím i jejich ideálním skladištěm. Je prokázáno,
že rychlé hubnutí může způsobit intoxikaci z vlastního tuku
uvolněnými polychlorovanými bifenyly.

Vztah celulitidy k ženským hormonům je v každém případě
jedním z nejlákavějších možných vysvětlení především dojde-
li z jakýchkoliv důvodů k nerovnováze mezi estrogenem a
progesteronem a to ve prospěch estrogenu (stejně jako v
případě premenstruálního syndromu). Možný je také vliv
případné mimořádné produkce prolaktinu a některých dalších
hormony stimulujících působků produkovaných hypofýzou. To
by bylo vysvětlením skutečnosti, že celulitida postihuje
NEJEN starší ženy.

Dosud jsem se nezmínil o možnosti nepříznivého vlivu
nedostatečně funkčních ledvin a jater, případně obou
zmíněných orgánů. Je to teorie lákavá, protože má svoji
logiku. Játra odstraňují toxické látky a pokud to nečiní,
ty se hromadí v oběhu a musí být vylučovány ledvinami.
Pokud ledviny nepracují dobře nebo neumějí některou
toxickou látku vyloučit, vždy nastane nějaký problém. Proč
ne zrovna celulitida. Pokud uvážíme, že jsou to právě ženy
jakéhokoli věku, které téměř nekonzumují tekutiny (a trpí v
důsledku toho obtížemi jako je zácpa, ledvinové a
žlučníkové kameny a podobně), nebylo by se čemu divit.

Toxické zplodiny metabolismu i nepříznivě působící látky
přijímané stravou se v tom případě musí v organismu někam
"uschovat". Ideální skrýší je tuková tkáň, která je z
fyziologického pohledu výhodná především proto, že má
relativně malý metabolický obrat (to znamená, že se v
buňkách tukové tkáně v podstatě mnoho neděje). Obdobou
nepříliš fungujících ledvin a jater mohou být nefungující
střeva - to jen podporuje riziko vzniku zácpy, která je
jednou z příčin zvyšování koncentrace toxických látek a
jejich ukládání do tukových zásob.

Poslední, přitom však zcela zásadní otázkou ("nakousnutou"
vlastně již v bodě číslo 4) je, do jaké míry je celulitida
skutečně onemocněním a to onemocněním nikoliv metabolickým
nebo hormonálním, ale vyloženě zánětlivým. Zánět totiž bývá
spojen se zvýšeným prokrvením a tím také zvýšenou teplotou
v postiženém místě, hromaděním bílých krvinek a zvýšenou
hladinou různých tkáňových hormonů včetně histaminu. Zdá
se, že nic takového zde však neprobíhá. V tom případě není
název celulitis oprávněný a postižení by se mělo nazývat
celulitósa.


Prevence a "léčba"
------------------
Jsem přesvědčen, že celulitidu je možné do značné míry
zvládat jak výživovými, tak i fyzikálními prostředky. A to
je pro postižené to nejdůležitější !


Co a jak se nyní používá

A/ Lymfatické masáže, někdy vtipně spojené s prohříváním
nebo dokonce elektrostimulací, zábaly včetně použití bylin
(skořice, zázvor) a dalšími fyzikálními prostředky včetně
baromasáže, která do jisté míry nahrazuje lymfatickou
masáž. Některá kosmetická centra používají celotělové
napařování s použitím ozónu. To jsou současně postupy velmi
dobře použitelné i při podpoře procesu redukce nadváhy.

B/ Sport? Není na škodu postupy uvedené v bodě A obohatit o
sportovní aktivity. Celulitida je někdy patrná i u dívek
mladších 15ti let! Prevence však vyžaduje provozování
sportu celoživotně. Celulitida totiž vynikne především v
místech, kde by jinak mělo být významné množství svalové
hmoty.

C/ Bezkonkurenčně nejrozšířenější metody jsou ty, které
nenutí "postiženou" k jakékoliv významné osobní aktivitě.
Pohodlnost a nedostatek vůle je vysvětlením jejich velké
obliby. Většina z nich se mylně domnívá, že postačí natře-
li si pravidelně postižené partie nějakým do značné míry
nepříliš účinným proticelulitidovým krémem a zabalí tuto
část těla na pár hodin nějakým zábalem. Většinou se nic
podstatného nestane. V případě použití nevhodného krému a
dlouhotrvajícího zábalu, dráždícího citlivou pokožku spíše
jen stoupá riziko vzniku kontaktního ekzému. Nicméně nelze
vyloučit, že nejnovější typy "krémů proti celulitidě" jsou
sestaveny tak, že jejich efekt je příznivý! Nekupujte však
prosím žádné levné krémy proti celulitidě.

D/ Metoda uváděná jako nejmodernější a nejúčinnější v
redukci objemu podkožního tuku je - chlazení! V podstatě
účinkuje tak, že místo "zapaření", to znamená prohřátí
spojeného se zvýšeným prokrvením, využívá efektu prvotního
podchlazení, po jehož skončení vzniká relativní přehřátí ve
vyšší míře než v případě, kdy se rovnou zahřívá. Jde o
reflexivní zvýšení prokrvení podchlazené části kůže. Metoda
by však mohla mít jeden zásadní háček - pokud by chlazení
trvalo relativně dlouho a opakovalo se často, v důsledku
adaptace na chlad by se v chlazených místech začal hromadit
podkožní tuk jako adaptace na vnější podmínky. Připomínám
často u plavkyň pozorované zvýšené hromadění podkožního
tuku v důsledku adaptace na chladnou vodu. Podobně je tomu
u obyvatelů polárních krajin.

Masážní prostředky a kosmetika, jejímž cílem má být
dopravit účinné látky na místo činu, tj. hlouběji do
podkoží, údajně nesplňují to, co je od nich očekáváno.
Zcela bez problémů není ani užívání některých účinných
látek vnitřně, jak je tomu v případě redukce nadváhy jako
takové. Na druhé straně je třeba zdůraznit, že kombinace
cvičení, lymfatické masáže, zábalů a aplikace kvalitních
krémů mohou celkově VELMI prospět. A to tím spíše, jsou-li
kombinovány s vhodnou stravou a vybranými potravinovými
doplňky. Troufám si proto bez záruky doporučit speciální
produkty Neways a to také proto, že mimo jiné mají jednu
velkou přednost - neobsahují nevhodné nebo rizikové
chemikálie. Konkrétně se jedná o Skinny Dip, po němž se
aplikuje "S" Cream. Po různých kůrách se používá Snap Back
nebo Firm Up, podporující napnutí kůže. V každém případě
efekt pocítíte, by by to nebylo přímo zázračné "vyléčení".

E/ Doporučeníhodné jsou očistné kůry

F/ Potravinové doplňky, které mohou být užitečné :
Omega-3-mastné kyseliny (pupalkový a brutnákový olej ve
formě potravinového doplňku)
   - Lékořice (deglycirhinizovaná) (vnitřně)
   - Nikotinamid
   - DHEA
   - Antioxidanty (směs)
   - Směsi řady čínských bylin (např. Harmony a Bounty pro
     dospělé ženy od společnosti Neways)
   - Karnitin
   - Přírodní analogy a stimulátory růstového hormonu (např.
     Biogevity spol.Neways)

Upozornění autora:
------------------
Některé nevhodné postupy však mohou způsobit spíše
zdravotní poškození nebo zhoršení stavu než přispět k
odstranění celulitidy :

a/ rychlé a ještě k tomu nesprávně řízené hubnutí
zvyšuje se koncentrace toxických zplodin, které opět
ukládají na obvyklých místech a případně vedou k intoxikaci
organismu včetně zhoršení stavu a činnosti jater a ledvin.

b/ domácí "zábaly"

c/ liposukce nic v tomto směru neřeší, protože vina není
pouze v tuku


Související články
    
 • RNDr. Petr Fořt, CSc.
 •     
 • Zďż˝kladnďż˝ kritickďż˝ ďż˝ivotnďż˝ obdobďż˝ ďż˝en v souvislosti s v��ivou -- Doktorka.cz
 •     
 • Co vĹĄe mĂĄ vliv na naĹĄe zdravĂ­ ?
 •     
 • Revoluce ve výŞivě - pokračovĂĄnĂ­
 •     
 • RacionĂĄlnĂ­ výŞiva, to nejsou diety !!
 •     
 • NenĂ­ lehkĂŠ vysvětlit a obhĂĄjit modernĂ­ racionĂĄlnĂ­ výŞivu
 •     
 • Co dělat a nedělat v obdobĂ­ těhotenstvĂ­? -- Doktorka.cz
 •     
 • VaĹĄe tlustĂŠ střevo a vaĹĄe strava -- Doktorka.cz
 •     
 • Čím trpĂ­me v souvislosti s nesprĂĄvnou výŞivou? -- Doktorka.cz
 •     
 • NuĹže tedy - bez mlĂŠka nebylo by Ĺživota ?
 •     
 • Existuje skutečně vztah mezi krevnĂ­mi skupinami a zdravĂ­m ?
 •     
 • KojenĂ­ -- Doktorka.cz
 •     
 • KARNITIN - parafarmakum pro 21. stoletĂ­
 •     
 • Perspektiva vyuĹžitĂ­ potravinovĂ˝ch doplňkĹŻ a funkčnĂ­ch potravin pro zdravĂ­

 • Další články :
      
 • JakĂ˝ jste stravovacĂ­ typ?
 •     
 • Jak vidĂ­ diety lĂŠkaři
 •     
 • MĂĄme jĂ­st maso, nebo ne?
 •     
 • Kdo jĂ­ jogurty, přibĂ­rĂĄ mĂŠně
 •     
 • Nevěřte Şízni, předchĂĄzejte jĂ­!

 • Pište nám..(připomínky, dotazy,       náměty, Vaše články)
  Popovídejte si v naší diskusi
  Spočítejte si Vᚠindex BMI !

  Software

  Program FitLinie je software, který Vám umožní sledovat a hodnotit každou část Vašeho výživového, sportovního a silového programu.

  Software
  Systém programů, použitelných ve Vaší domácnosti.
 • Domácí účetnictví
 • Bytový návrhář
 • Malý sklad
 • Evidence knih, kazet apod.

 • Software ZDARMA

  Elektronická kuchařka ZDARMA.
 • program ZDARMA
 • spousta receptů
 • přidávání,vyhledávání,tisk receptů
 • nákupní lístek
 • aktualizace databáze z internetu

 • Umístěte na Vaše stránky některou z našich ikon ikonka1.jpg, 3 kB ikonka2.jpg, 3 kB - a my zde na oplátku umístíme Vaši...
  Š Copyright M-Soft 1997 - 2010. Inzerujte na FitLinie.cz - REKLAMA.
  pokud se zajímáte o hubnutí, jste na správné adrese. Program Fitlinie se zabyva hlavně hubnutím. Obsahuje spoustu rad jak zhubnout a take Vam pomůže s hubnutím. Modul "recepty" Vam umozni vyuzit Vasi kuchyni. Obsahuje stovky zajimavych receptu roztridene do jednotlivych kategorii. Vyhledavani v receptech usnadnuje jednoduchy dialog. Recepty jsou zarezny bud abecedne nebo podle typu receptu.FitLinie hubnutí zhubnout dieta recepty sport fitness. Hubnuti s programem bude snazsi. hubnutí, zhubnout, hubnutí, hubnutí, hubnutím., zhubnout, hubnutím. recepty, receptů, recepty, receptů, receptů, receptů, receptů, recepty, receptu, receptech, recepty, recepty Zkušenosti v recepty celé řadě oborů počínaje klinickou recepty biochemií až po recepty léčebnou výživu. Praxe recepty ve vědě recepty a výzkumu - na recepty Lékařské fakultě recepty v Praze několik let recepty imunochemie, poté recepty 20 let recepty jako vědecký recepty pracovník ve fyziologii a recepty dietologii vrcholového recepty sportu. Autor desítek recepty vědeckých prací a recepty výzkumných zpráv. Hubnout chtějí hubnutí děti i dospělí, ale hubnutí mnozí vsadí hubnutí na nerozumný a hubnutí škodlivý způsob, jak to hubnutí udělat. Mentoři by řekli: hubnutí Dnešní civilizace si hubnutí neváží jídla. Nejdřív tloustne hubnutí a pak hubnutí hledá cestu, jak zhubnout. Něco hubnutí na tom je. Mnoho hubnutí lidí si zvykne hubnutí na nesprávný jídelníček, který pak hubnutí napravují špatnou dietouhubnutí Hledáte účinný a současně příjemný způsob hubnutí? Pokud jste se rozhodli zhubnout již po několikáté, nebo máte psychické problémy, které řešíte jídlem, měli byste se poradit s odborníkem. Nabízíme vám možné řešení, naše čtyři rady jsou však jen obecnou příručkou, jak postupovat. Nezapomínejme, že každý má individuální nároky a schopnosti ------------ Většina jako prostředek ke štíhlé linii bude volit dietu, ale co je to vlastně dieta? Dieta je období, kdy člověk méně jí. Někteří lidé dokonce nejedí vůbec. Diety lidé drží proto, aby zhubli. Komu se podaří zhubnout, tak tomu se většinou nepodaří svoji novou váhu udržet a do roka naberou ztracená kila zpět. Je tedy vzácné, aby někdo dietou dlouhodobě snížil svou hmotnost a současně si dosaženou hmotnost udržel. Sami určitě známe ve svém okolí řadu lidí, kteří nějakou světoznámou nebo naopak neznámou dietu drželi. Kolika lidem se podařilo zhubnout a kolika z nich se podařilo novou váhu udržet? Televizní spoty nás nabádají na zaručené přípravky na hubnutí, lákají nás zkušenostmi známých osobností. Co už ale televize nepoví je, že každá dieta je zásahem do již zaběhnutého rytmu životního stylu a naruší rovnováhu a po ukončení diety tělo dohání vše, o co bylo ošizeno. Takové diety nás nic nenaučí, pouze naruší nᚠmetabolismus. ------------ Hubnout chtějí děti i dospělí, ale mnozí vsadí na nerozumný a škodlivý způsob, jak to udělat. Mentoři by řekli: Dnešní civilizace si neváží jídla. Nejdřív tloustne a pak hledá cestu, jak zhubnout. Něco na tom je. Mnoho lidí si zvykne na nesprávný jídelníček, který pak napravují špatnou dietou. Pokud jste se FitLinie rozhodli zhubnout FitLinie již po několikáté, nebo FitLinie máte psychické problémy, které FitLinie řešíte jídlem, měli FitLinie byste se poradit s odborníkem. Nabízíme vám možné řešení, naše čtyři rady jsou však jen obecnou příručkou, jak postupovat. Nezapomínejme, že každý má individuální nároky a schopnosti dieta Hubnout chtějí hubnutí děti i dieta dospělí, ale hubnutí mnozí dieta vsadí hubnutí na nerozumný a hubnutí dieta škodlivý způsob, dieta jak to hubnutí dieta udělat. Mentoři by dieta řekli: hubnutí Dnešní civilizace si dieta hubnutí neváží jídla. dieta Nejdřív tloustne hubnutí dieta a pak hubnutí hledá dieta cestu, jak zhubnout. dieta Něco dieta hubnutí na tom je. Mnoho hubnutí lidí si zvykne hubnutí na dieta nesprávný jídelníček, který pak hubnutí napravují špatnou dietouhubnutí dieta vědeckých prací a dieta recepty dieta Hubnout chtějí hubnutí děti i dieta dospělí, ale hubnutí mnozí dieta vsadí hubnutí na nerozumný a hubnutí dieta škodlivý způsob, dieta jak to hubnutí dieta udělat. Mentoři by dieta řekli: hubnutí Dnešní civilizace si dieta hubnutí neváží jídla. dieta Nejdřív tloustne hubnutí dieta a pak hubnutí hledá dieta cestu, jak zhubnout. dieta Něco dieta hubnutí na tom je. Mnoho hubnutí lidí si zvykne hubnutí na dieta nesprávný jídelníček, který pak hubnutí napravují špatnou dietouhubnutí dieta vědeckých prací a dieta recepty -------------- Modul "recepty" Vam umozni vyuzit Vasi kuchyni. Hubnout chtějí děti i dospělí, ale mnozí vsadí na nerozumný a škodlivý způsob, jak to udělat. Mentoři by řekli: Dnešní civilizace si neváží jídla. Nejdřív tloustne a pak hledá cestu, jak zhubnout. Něco na tom je. Mnoho lidí si zvykne na nesprávný jídelníček, který pak napravují špatnou dietou. Pokud jste se rozhodli zhubnout již po několikáté, nebo máte psychické problémy, které řešíte jídlem, měli byste se poradit s odborníkem. Nabízíme vám možné řešení, naše čtyři rady jsou však jen obecnou příručkou, jak postupovat. Nezapomínejme, že každý má individuální nároky a schopnosti Hubnout chtějí děti i dospělí, ale mnozí vsadí na nerozumný a škodlivý způsob, jak to udělat. Mentoři by řekli: Dnešní civilizace si neváží jídla. Nejdřív tloustne a pak hledá cestu, jak zhubnout. Něco na tom je. Mnoho lidí si zvykne na nesprávný jídelníček, který pak napravují špatnou dietou. -------------- Žádné pochybné spalovače tuků a harmonizátory metabolismu... Zpevnění a zeštíhlení postavy, kondiční cvičení. Chcete shodit pár kilogramů? FitLinie.cz - Chcete-li trvale zhubnout, klikněte ZDE! Objevte své nové já. Zbavte se nadváhy a získejte kondici! Pokud nechcete shozená kila nabrat zpět, odstraňte příčinu Vaší nadváhy. -------------- Vyhledavani v receptech usnadnuje jednoduchy dialog. Recepty jsou zarezny bud abecedne nebo podle typu receptu dieta . Modul "recepty" Vam umozni vyuzit Vasi kuchyni. hubnutí, zhubnout, hubnutí, hubnutí, hubnutím., zhubnout, hubnutím. recepty, receptů, recepty, dieta receptů, receptů, receptů, dieta dieta receptů, recepty, receptu, dieta receptech, recepty, dieta recepty dieta Zkušenosti v recepty dieta celé řadě oborů dieta biochemií až dieta po recepty léčebnou výživu. dieta Praxe recepty ve dieta vědě recepty a výzkumu - dieta na recepty Lékařské dieta fakultě recepty v Praze dieta několik let recepty imunochemie, dieta poté recepty 20 let recepty jako dieta vědecký recepty pracovník ve fyziologii dieta a recepty dietologii vrcholového dieta recepty sportu. Autor desítek recepty výzkumných zpráv.dieta FitLinie hubnutí zhubnout dieta recepty sport fitness. Hubnuti s programem bude snazsi. pokud se zajímáte o hubnutí, jste na správné adrese. Program Fitlinie se zabyva hlavně hubnutím. Obsahuje spoustu rad jak zhubnout a take Vam pomůže s hubnutím. Obsahuje stovky zajimavych receptu roztridene do jednotlivych kategorii. ---- ---------------------------- Potřebujete zhubnout? Máme pro Vás řešení - Fitlinie - jedinečný systém pro ty, co potřebují zhubnout. Také máte problém se sestavením takového jídelníčku, aby vyhovoval přesně Vašim chutím, a přitom jste hubli? POKUD TO SE SNIŽOVÁNÍM NADVÁHY NEMYSLÍTE VÁŽNĚ, NEČTĚTE DÁL A VRATE SE!!! Normální velikost žaludku je jako Vaše zatnutá pěst. Bohužel však jako všechny svaly, i on se dokáže roztáhnout. Mozek je odpradávna uzpůsoben k tomu, aby Vaši váhu udržoval a zvyšoval. Pokud tedy chcete zhubnout, pak se ke svému řídícímu centru začnete chovat naprosto schizofrenně. Mozek se začne bránit, a to všemi dostupnými prostředky, které má k dispozici. A že jich není málo! Od prostého používání chutí, po bolesti všeho druhu. Vaše vlastní vůle zhubnout je v poměru ke zažitým strukturám v mozku velmi malá. A v tom je velký problém, protože pokud nemáte podporu, tak se Vaše předsevzetí zhubnout rozpliznou do všednosti a je po hubnutí. Pokud se však Vaše vůle zhubnout spojí s naší (naším cílem je Vás zhubnout), tak spojené vůle převáží nad těmito starými strukturami a dochází k překvapivému jevu, a tím je pravidelný úbytek váhy. Paradox hubnutí: Musíte jíst, abyste zhubli. Ale víte co jíte? -------------------------------------- FitLinie.cz - Chcete-li trvale zhubnout, klikněte ZDE! Objevte své nové já. Zbavte se nadváhy a získejte kondici! Pokud nechcete shozená kila nabrat zpět, odstraňte příčinu Vaší nadváhy. Hubnout chtějí děti i dospělí, ale mnozí vsadí na nerozumný a škodlivý způsob, jak to udělat. Mentoři by řekli: Dnešní civilizace si neváží jídla. Nejdřív tloustne a pak hledá cestu, jak zhubnout. Něco na tom je. Mnoho lidí si zvykne na nesprávný jídelníček, který pak napravují špatnou dietou. Pokud jste se FitLinie rozhodli zhubnout FitLinie již po několikáté, nebo FitLinie máte psychické problémy, které FitLinie řešíte jídlem, měli FitLinie byste se poradit s odborníkem. Nabízíme vám možné řešení, naše čtyři rady jsou však jen obecnou příručkou, jak postupovat. Nezapomínejme, že každý má individuální nároky a schopnosti dieta Hubnout chtějí hubnutí děti i dieta dospělí, ale hubnutí mnozí dieta vsadí hubnutí na nerozumný a hubnutí dieta škodlivý způsob, dieta jak to hubnutí dieta udělat. Mentoři by dieta řekli: hubnutí Dnešní civilizace si dieta hubnutí neváží jídla. dieta Nejdřív tloustne hubnutí dieta a pak hubnutí hledá dieta cestu, jak zhubnout. dieta Něco dieta hubnutí na tom je. Mnoho hubnutí lidí si zvykne hubnutí na dieta nesprávný jídelníček, který pak hubnutí napravují špatnou dietouhubnutí dieta vědeckých prací a dieta recepty ------------------------ Žádné pochybné spalovače tuků a harmonizátory metabolismu... Zpevnění a zeštíhlení postavy, kondiční cvičení. Chcete shodit pár kilogramů? -------------------------- Jestliže omezíte jakýmkoli způsobem stravu, přinese to pouze krátkodobý výsledek. Dieta je často založena na omezení příjmu kalorií, se kterým je však spojen úbytek živin a tělu chybí důležité látky. Jakmile tedy s dietou skončíte (to bývá většinou z důvodu hladu, nervozity či ohrožení zdraví), tělo si okamžitě začne vytvářet "zásoby", aby se připravilo na případnou další dietu. Je to v podstatě obrana našeho organizmu, která se však většinou projeví jako nechvalně známý JO-JO efekt. Výsledná váha tak bývá často vyšší než původní, a tímto způsobem - dieta za dietou - se naše váha v průběhu života neustále zvyšuje. Je to jenom na vás, jestli chcete hubnout celý život, anebo zhubnout a vaši ideální váhu si udržet trvale. -------------------------- Nadváha znamená estetický i zdravotní problém a vy jistě nejste na těchto stránkách o hubnutí náhodou. Je pochopitelné, že po určité době, kdy se svojí nadváhou zažijete nemalé obtíže, se rozhodnete udělat změnu. Poskytujeme poradenství zdarma v oblasti hubnutí a soustředíme se na pomoc všem z vás, kteří jste se rozhodli se svojí nadváhou definitivně skoncovat. Diety často přinesou pouze frustraci z JO-JO efektu. Podstatou zdravého hubnutí je výživa ---------------------------- Lidé s nadváhou vyšší než 15 kg umírají v průměru o 10 let dříve. Mají dvakrát vyšší výskyt chronických onemocnění a až čtyřikrát vyšší výskyt civilizačních chorob. Diabetiků žije v ČR asi 700.000. Cukrovka patří k závažným rizikovým faktorům kardiovaskulárních onemocnění, které jsou dlouhodobě nejčastější příčinou smrti. Až 92% diabetiků má diabetes typu II, který je 100% ovlivnitelný změnou stravovacích návyků. Mýtus o hubnutí je představa, že když člověk bude držet dietu (např. takovou, že nebude nic jíst), zhubne. Pochopitelně ano, nadváha se při hladovce snížit může, ale tělo místo tuku ztrácí svalovou hmotu a konečným výsledkem takto drastického hubnutí je většinou JO-JO efekt. Pitný režim je jeden ze tří základů správné výživy. V běžných zdrojích se uvádí vypít asi 2,5 l vody denně. Lékaři doporučují min. 0,4 l vody na každých 10 kg hmotnosti. Z běžné stravy dnes již nelze sestavit výživu tak, aby obsahovala vše, co člověk potřebuje - vitamíny, minerály, stopové prvky, vlákninu a další látky potřebné pro správné fungování těla ---------------------------- Chcete schudnú? Tu sa dozviete ako. Bez nezmyselných diét, bez hladovania. Bez liekov, bez platenia. Lenivci bez športovania (ale šport významne zlepší veža vecí!). Ako teda schudnú? Nezačnite hneď! Musíte vedie veža vecí skôr, než začnete, inak sa vám chudnutie nepodarí. Zle zvolená redukčná diéta je neúčinná a môže by nebezpečná pre zdravie. Prečítajte si preto pokojne tento web a porozprávajte sa v diskusii o chudnutí s žuďmi, ktorí už chudnú, alebo schudli. Nájdete tu silnú podporu, ak sa rozhodnete zača. A tiež porozumenie, ak to na prvý pokus nezvládnete ------------------------ Hubnout chtějí děti i dospělí, ale mnozí vsadí na nerozumný a škodlivý způsob, jak to udělat. Mentoři by řekli: Dnešní civilizace si neváží jídla. Nejdřív tloustne a pak hledá cestu, jak zhubnout. Něco na tom je. Mnoho lidí si zvykne na nesprávný jídelníček, který pak napravují špatnou dietou. Pokud jste se FitLinie rozhodli zhubnout FitLinie již po několikáté, nebo FitLinie máte psychické problémy, které FitLinie řešíte jídlem, měli FitLinie byste se poradit s odborníkem. Nabízíme vám možné řešení, naše čtyři rady jsou však jen obecnou příručkou, jak postupovat. Nezapomínejme, že každý má individuální nároky a schopnosti dieta Hubnout chtějí hubnutí děti i dieta dospělí, ale hubnutí mnozí dieta vsadí hubnutí na nerozumný a hubnutí dieta škodlivý způsob, dieta jak to hubnutí dieta udělat. Mentoři by dieta řekli: hubnutí Dnešní civilizace si dieta hubnutí neváží jídla. dieta Nejdřív tloustne hubnutí dieta a pak hubnutí hledá dieta cestu, jak zhubnout. dieta Něco dieta hubnutí na tom je. Mnoho hubnutí lidí si zvykne hubnutí na dieta nesprávný jídelníček, který pak hubnutí napravují špatnou dietouhubnutí dieta vědeckých prací a dieta recepty dieta Hubnout chtějí hubnutí děti i dieta dospělí, ale hubnutí mnozí dieta vsadí hubnutí na nerozumný a hubnutí dieta škodlivý způsob, dieta jak to hubnutí dieta udělat. Mentoři by dieta řekli: hubnutí Dnešní civilizace si dieta hubnutí neváží jídla. dieta Nejdřív tloustne hubnutí dieta a pak hubnutí hledá dieta cestu, jak zhubnout. dieta Něco dieta hubnutí na tom je. Mnoho hubnutí lidí si zvykne hubnutí na dieta nesprávný jídelníček, který pak hubnutí napravují špatnou dietouhubnutí dieta vědeckých prací a dieta recepty ---------------------------- Potřebujete zhubnout? Máme pro Vás řešení - Fitlinie - jedinečný systém pro ty, co potřebují zhubnout. Také máte problém se sestavením takového jídelníčku, aby vyhovoval přesně Vašim chutím, a přitom jste hubli? POKUD TO SE SNIŽOVÁNÍM NADVÁHY NEMYSLÍTE VÁŽNĚ, NEČTĚTE DÁL A VRATE SE!!! Normální velikost žaludku je jako Vaše zatnutá pěst. Bohužel však jako všechny svaly, i on se dokáže roztáhnout. Mozek je odpradávna uzpůsoben k tomu, aby Vaši váhu udržoval a zvyšoval. Pokud tedy chcete zhubnout, pak se ke svému řídícímu centru začnete chovat naprosto schizofrenně. Mozek se začne bránit, a to všemi dostupnými prostředky, které má k dispozici. A že jich není málo! Od prostého používání chutí, po bolesti všeho druhu. Vaše vlastní vůle zhubnout je v poměru ke zažitým strukturám v mozku velmi malá. A v tom je velký problém, protože pokud nemáte podporu, tak se Vaše předsevzetí zhubnout rozpliznou do všednosti a je po hubnutí. Pokud se však Vaše vůle zhubnout spojí s naší (naším cílem je Vás zhubnout), tak spojené vůle převáží nad těmito starými strukturami a dochází k překvapivému jevu, a tím je pravidelný úbytek váhy. Paradox hubnutí: Musíte jíst, abyste zhubli. Ale víte co jíte?