Sobota 17.4.2021 - Rudolf
Hledat: FitLinie Internet  
Nᚠtip: Software FitLinie


Aktuálně 1461 zajímavých receptur zcela zdarma.
Seznamy receptů
Hledat recept


Víte co jíte? Energetické hodnoty potravin.
Seznamy potravin
Hledat potravinu


Sportovat, posilovat. Detailní popisy posilovacích cviků .
Seznam sportů-vydaná energie
Hledat posilovací cvik

  Perspektiva vyuĹžitĂ­ potravinovĂ˝ch doplňkĹŻ a funkčnĂ­ch potravin pro zdravĂ­

Dr.Petr Fořt, CSc. expert ve výživě


Název dostatečně nezdůrazňuje nepříznivou aktuální situaci
ve výživě populace o jejíchž následcích lze bez nadsázky
hovořit jako o jednom velkém experimentu s nedozírnými
následky. Neodpustím si přirovnání konstatováním, že jsem
již mnohokrát v duchu uvažoval o tom, že nejen hmyz přežije
všechno, zdá se totiž, že dokonce i člověk je schopen
přežít zcela nefyziologický způsob vlastní výživy. Jde o
to, za jakou cenu. Konečně i o tom je výstava "Zdraví ničím
nenahradíš".


Moderní doba naštěstí umožňuje moderní řešení. V oblasti
výživy je možné hledat cestu v použití nových druhů
potravin a zcela nedostatečnou úroveň základní výživy řešit
použitím nutričních doplňků.

Argumentace pro nezbytnost zásadního rozšíření použití
potravin pro "zvláštní výživu" (dříve potravní doplňky,
nyní také "nutraceutika" - v dalším textu uvedeny jen
zkratkou NUTR) a funkčních potravin (definovaných jako
základní potraviny obohacené o různé ve výživě nedostatkové
látky - dalším textu uvedeny jen zkratkou FP) je postavena
na nezvratných faktech :

 
1/ nevhodné výživové zvyklosti
Jsou zakořeněny u většiny populace a následně vyvolávají
deficit řady esenciálních, pro zdraví nezbytných látek. Ani
všeobecný nadbytek energie nezajistí jejich dostatečný
příjem - kromě toho důsledkem přejídání je řada zdravotních
problémů

2/ nutné technologické zpracování surovin při výrobě potravin,
nesprávné skladování a prodej a následné kuchyňské
zpracování vede k významné ztrátě celé řady nutných živin
Nejenom to - dochází k zásadnímu poklesu obsahu
esenciálních látek, neodborný prodej a skladování a
nevhodná kuchyňská úprava zvyšuje hygienické riziko. Jsou
používána některá potencionálně riziková aditiva a
konzervancia. Seznam deficitních látek se stále rozšiřuje
díky výzkumu

3/ stále rostoucí použití farmak
Převážná většina z nich způsobuje zhoršení vstřebatelnosti
esenciálních látek, některé jsou příčinou vzestupu tělesné
hmotnosti…..

4/ zhoršující se životní prostředí prokazatelně zvyšuje
požadavky organismu na množství specifických ve výživě
původně přirozeně přítomných ochranných látek
Ty nejsou v běžné výživě obsaženy ani v základním nutném
množství

5/ naprosto tragický je stav využití specificky definované
výživy, podceňuje se efektivita konzumace NUTR a FP a to
jak v prevenci tak v podpoře terapie
Ve většině západních zemí je jejich použití v prevenci
značně rozšířenou praxí. Ani klinická dietologie
spolupracující s ostatními lékařskými obory není popelkou
tak jako u nás
 

Bližší popis a důkazy podporující uvedená tvrzení jsou na
tomto místě zbytečné - je možné je brát jako fakt. Bez
zajímavosti však není popis příčin nedostatečného využití
NUTR a FP :

A/ neexistuje jednotný názor legislativních orgánů na
   jejich schvalování
B/ cena - v řadě případů uměle zvyšovaná
C/ nedostatečná osvěta motivující jejich použití
D/ nedostatečná nabídka FP v důsledku nezájmu spotřebitelů
E/ lobby farmaceutických výrobců brání volnému prodeji NUTR
   a FP tlakem na zpřísnění legislativy jejich schvalování do
   oběhu-výrobci jsou nuceni k nekonkrétním popisům účinnosti
   a k doporučování podprahových dávek
F/ veřejnost je matena nekorektními nedostatečně
   fundovanými vyjádřeními některých odborníků ve smyslu
   zbytečnosti použití obou skupin výrobků
   Zcela mylné a ve svém důsledku zdraví poškozující je
   tvrzení, že "pestrá smíšená strava" je naprosto dostatečným
   zdrojem všech nezbytných živin a esenciálních látek
G/ mnoho výrobců tzv. "módních" potravin ( sladkosti a fast
   food ) zneužívá nedostatečné výživové znalosti populace a
   intenzivně podporuje prodej těchto vrcholně neracionálních
   potravin přičemž cíleně šíří desinformace ve formě
   agresivní neetické reklamy 

 

Na tomto místě není možné předložit koncepci řešení
---------------------------------------------------
Formulace návrhů na řešení uvedených problémů může být
postavena pouze na rozsáhlém odborném rozhledu. Úzce
zaměřený specialista nedokáže uvést do praxe vlastní
poznatky. Pokud je nucen k reálným doporučením, uchyluje se
k formálním frázím. To považuji za základní problém
odborného přístupu.

Mnohaletá praxe sportovního fyziologa a poradce pro výživu
profesionálních sportovců a v současnosti i "terénního
dietologa" a producenta NUTR a FP mne utvrdila v
přesvědčení, že výsledky základního výzkumu a populačních
studií nejsou v dostatečném rozsahu a tím méně pak účinně
prezentovány odborné i laické veřejnosti. O realizaci ani
nemluvě. Důsledkem jsou nekonkrétní a alibistická vyjádření
a laxní přístup lékařské veřejnosti k případné realizaci,
zdůvodňovaný "vědeckou skepsí". Nelze se divit, že většina
lékařů má negativní přístup k použití NUTR a FP v prevenci
a v podpoře léčby. Na tomto místě se zdržím hlubšího
komentáře příčin tohoto stavu.

V této souvislosti vyniknou následující reálné situace.
"Bojujeme" proti kouření a přitom jsou na trhu cigarety.
Naopak naše výživa nás nechává chladnými - na bůčku nebo
majonéze není uvedeno " pozor - škodí zdraví" ani "nevhodné
pro děti"…Komické je, že na musli tyčinkách musí být
uvedeno nevhodné pro děti do tří let !! Někteří kolegové
dělají veřejnosti medvědí službu svými prohlášeními : (
cituji ) "žádná potravina není nezdravá je-li konzumována v
přiměřené míře" ). Z mého pohledu jde o vrcholnou
demagogii. Vždy kdo si troufne definovat onu " přiměřenou
míru "?

Zhoršující se zdravotní stav populace je alarmující….
Vzpomínám na celou řadu návrhů na řešení - od socialisticky
velkohubých, nikdy neuvedených do praxe, až po "klausovsky
tržní", ale stejně tak neplodné. Investice do programů
zdravotní ( výživové ) osvěty jsou ekonomicky velmi náročné
a přestože by se po určité době vrátily, což prokázaly
programy realizované v některých rozvinutých státech, nelze
očekávat změnu státního přístupu. Zdraví se stává byznysem
a pak je z tohoto pohledu absurdní, že přestože NUTR a FP
jsou předmětem volného prodeje nehrazeného ( v převážné
většině případů ) zdravotními pojišovnami, jejich odborné
aplikaci se lékařská veřejnost vyhýbá.

V této situaci nezbývá než neustále zdůrazňovat, že každý
se musí o své zdraví starat sám. Nikoliv však až když je
pozdě. Nelze se vědomě poškozovat a spoléhat na to, že
lékaři mne vyléčí a pojišovna to zaplatí. Mimochodem, jak
k tomu přijdou ti zdraví ? Na druhé straně - na této
výstavě se pohybujeme v oblasti zdravotního poškození jehož
příčiny jsou buď vrozené nebo vyvolané nejasnými vnějšími
vlivy. Do jaké míry je možné hovořit o dědičnosti a do jaké
o působení vnějších faktorů ? Lze vůbec hovořit o "zdravém"
člověku ? Nejsme pouze tvory "přežívajícími" za cenu
obrovských nákladů do léků ?

Lze předpokládat, že růst informací nepřispěje k
definitivnímu řešení - spíše naopak - způsobí názorový
chaos. Stačí jednoduchý příklad : v případě umělých
sladidel se dříve opěvovaný sacharin je ve světle poznání a
dlouhodobé praxe stal nežádoucím. Zdá se, že nebude dlouho
trvat a stejně dopadne aspartam. Jako jiný příklad -
tentokrát z oblasti základních potravin poslouží - máslo.
To bylo nebo spíše stále ještě je považováno za potravinu
značně rizikovou. Přibližně před dvěma roky se z ničeho nic
začali hlasitě prezentovat jeho vášniví obhájci - jistě
nepřekvapí, že to jsou výrobci. Nelze se divit - roste
konzumace margarínů a mléčný tuk zůstává nevyužit. Šikovný
odborník snadno zdůrazní, že margaríny byly původně
neplnohodnotnými, ne-li doslova zdravotně rizikovými
potravinami, a ani dnes ještě nejsou absolutně ideální.

V uvedeném smyslu považuji za prioritní v odborných kruzích
diskutovat o tom, jak zajistit prevenci a zhodnotit, kdy a
jak se nevhodný způsob výživy promítne do kvality zdraví.
Následně je nutné zpracovat a především široce publikovat
konkrétní a přitom dostatečně alarmující fakta snadno
pochopitelná laickou veřejností. Nadešla doba, kdy je možné
nebo spíše nutné ve stále širším měřítku využívat možnosti
nabízené použitím NUTR a FP.

 

Diskutujme nejprve některé aspekty FP :
---------------------------------------

1. Nejsou dostatečně zpracována legislativní pravidla pro
definici FP především v tom ohledu, že je nutné zamezit
prodeji těch FP, které však současně nevyhovují požadavkům
na racionální potravinu.

Dovedu si docela dobře představit pro většinu české
populace velmi "funkční" párky….( i když v podstatě sojový
"párek" s přídavkem beta-glukanu a hydrolyzované želatiny
či inulinu by nebyl až tak neracionální ). Podstatné je, že
ve veřejnosti není pojem FP téměř znám, přestože již nyní
je na trhu celá řada potravin, které lze bez rozpaků za FP
prohlásit.

2. Pokud FP existují již nyní, v nejbližší budoucnosti bude
díky neuvěřitelnému rozvoji technologií a odborných
znalostí možno produkovat značně rozsáhlý sortiment FP a v
ještě delším horizontu lze očekávat, že většina potravin
bude mít charakter FP.

Pokud k tomu má dojít, musí se zabránit legalizaci
nereálného požadavku některých odborníků a legislativních
pracovníků o nezvratném průkazu "výživových tvrzení"
uvedených na etiketách FP - v takovém případě by většina
výrobců nebyla ekonomicky dostatečně silná takovýto složitý
a časově náročný proces financovat a ztratila by zájem. Na
druhé straně skutečně nezbývá nic jiného než se velmi vážně
zabývat vývojem nových forem potravin. Včetně oněch zatím
tak kontroverzních GM ( geneticky modifikovaných ). Kdo
sleduje světové potravinářství, ví, že vývoj skutečně
pokračuje.

ZDE je nejdůležitější argument pro použití a vývoj nových
FP :
FP jsou doslova jedinou možností jak řešit výživu osob
postižených metabolickými onemocněními vrozenými nebo i
získanými, včetně potravinových nesnášenlivostí a alergií.


Jak přistoupit k problému použití NUTR ?
----------------------------------------
Situace okolo NUTR je komplikovanější než v případě FP.
Jsou to produkty velmi specifické. S ohledem na delší dobu
přítomnosti některých z NUTR na trhu jsou veřejnosti daleko
více známy a jsou také poměrně široce používány. Sortiment
v průběhu posledních několika let zásadním způsobem vzrostl
v důsledku využívání nových objevů, avšak prodejnost
nových, mnohdy skutečně revolučních NUTR příliš nestoupá s
ohledem na nedostatečné znalosti ve veřejnosti a na jejich
vysokou cenu. Dalším zcela zásadním důvodem je podle mého
názoru něco zcela jiného - podceňování prevence vyplývající
z toho, že si lidé neváží svého zdraví. Až v případě nemoci
se začínají zajímat o možnosti využití NUTR.

Tyto vysoce specifické produkty je obtížné zařadit - nejsou
to léky, ale již to nejsou FP. Nelze však popřít, že se
NUTR často jako léky chovají. A přitom mají jednu zásadní
výhodu - pokud "nezaberou", v převážné většině případů
neuškodí. Nyní jde především o to, kde je ona míra, při níž
jsou ještě volně prodejné. Ačkoliv jsem producentem NUTR,
byl bych neobjektivní kdybych nepřipustil, že s postupem
doby jejich použití je možné očekávat některé negativní
důsledky v případě, že budou chronicky předávkovávány.
Zatím takové stavy nebyly popsány a toto riziko je v
porovnání s léky minimální.

Je potěšitelné, že řada specialistů včetně "legislativců"
má pozitivní vztah k NUTR a podporuje jejich zachování jako
samostatné kategorie - to umožní jejich bezproblémový volný
prodej, by často jen v lékárnách. Prokazatelný příznivý
efekt NUTR je kromě toho možné využít nejen v prevenci, ale
také ve specifických postupech podpory léčby většiny
známých onemocnění ! Těší mne, že se nedávno - u nás jako
naprostá novinka - zasadila o použití NUTR speciální
Nadace, opírající se o renomé světového výrobce (firma
ROCHE) a o světové odborné autority.

Jako autor a realizátor vlastních produktů NUTR a FP bych
na tomto místě mohl prezentovat praktické výsledky jejich
použití (stejně jako i produktů několika jiných firem). Z
obsahových důvodů to není možné, postačí konstatování, že
výsledky souhlasí s řadou prací publikovaných známými
světovými odborníky.

Na druhé straně nelze nevidět záměrné nadsazování účinků
nebo dokonce uvádění nesprávných indikací použití NUTR a FP
ze strany jejich výrobců. Paradoxní je, že seriózní výrobci
se dostávají do obtíží v průběhu schvalovacího procesu na
rozdíl od neseriózních výrobců a dovozců, kteří se
schvalováním nezatěžují nebo porušují i ty nejzákladnější
požadavky legislativy.


Perspektiva FP
--------------
V prvé řadě vyslovím přesvědčení, že nezůstaneme pozadu v
použití FP, které se nyní značně etablují na americkém a
japonském trhu.

Zásadní zdravotní prospěch budou mít uživatelé konzumací
potravin obohacených o částečně stravitelnou vlákninu,
vynikající je kombinace inulinu a beta-glukanu s vybranými
kmeny bakterií, především Bifidobakteria. Uplatní se i
samotný sušený jogurtový prášek jako jedna z komponent
dětské výživy.

Vynikající FP jsou Musli tyčinky. Jejich obliba v ČR je
obrovská což je naše specifikum, které je nutné využít. V
podstatě všechny tyčinky jsou především dobrým zdrojem
vlákniny. Tato komodita je však současně vynikajícím
"nosičem" pro fortifikaci funkčními přísadami počínaje
vitamíny, včetně nedostatkové kyseliny listové, dusíkatými
nebílkovinovými sloučeninami, lecitinem, aminokyselinami a
podobně. Jejich výhodou je také relativně nižší obsah tuku
a především TMK v porovnání se sušenkami a čokoládovými
tyčinkami.

Významné jsou FP obohacené o fosfolipidy, z nichž známý je
především lecitin. Již se vyrábějí FP ve formě nápoje s
lecitinem ve formě liposomů. Zajímavé jsou také
oligosacharidy různého složení a původu, například ze soji.
Typickými FP jsou speciální "diety", například redukční,
nebo bezlepkové či nízkobílkovinové, kompletní sortiment
tzv."sportovní výživy" a v každém případě také kojenecká a
batolecí výživa. Právě výživa pro nejmenší děti se díky
nejnovějším objevům a technologiím stává FP non plus ultra.
Uplatní se v ní supermoderní produkty jako jsou
polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (LC-
PUFA), bioaktivní proteiny připravené biotechnologicky nebo
genovým inženýrstvím (laktoferrin atd.),oligosacharidy a
dusíkaté látky nebílkovinového charakteru (karnitin,
taurin). Uplatní se také nukleotidy a polyaminy. Zajímavá
je možnost použití laktulózy a purifikovaných rýžových nebo
bramborových bílkovin.

Pro dětskou výživu, ale v podstatě i pro výživu dospělých
jsou významné mléčné výrobky. Pokud by je dospělý člověk ve
významné míře měl konzumovat, pak ty, které jsou odtučněné
a především obsahují-li živé probiotické kultury.

Nedostatek plné chutě díky vyloučení tuku lze eliminovat
použitím beta-glukanu nebo hydrolyzované ovesné mouky
případně přidáním nestravitelných oligosacharidů. Pro ty
kdo nekonzumují mléčné výrobky bude jistě zajímavé použití
FP v tekutém stavu s obsahem lecitinu, sojových proteinů,
beta-glukanu a nové formy lehce vstřebatelného kalcia.

Diabetici uvítají náhražky tuku na bázi ovsa a rýži s
pomalu stravitelným škrobem. Artrotici (což koneckonců jsme
nebo budeme nakonec skoro všichni) jistě využijí FP s
přídavkem hydrolyzované želatiny, chondroitinsulfátu,
glukosaminsulfátu a některých aminokyselin a lecitinu.
Naprostou samozřejmostí jsou nebo v blízké budoucnosti
budou FP s přídavkem přirozených antioxidantů
nevitaminového charakteru, například pyknogenolu,
resveratrolu, fytosterolů a podobně.

Zcela specifickými skupinami obyvatelstva u kterých je
použití FP velmi perspektivní jsou těhotné a kojící ženy a
geronti (staří lidé po dosažení 70tého roku věku). V prvním
případě je to zvýšená potřeba hořčíku, kyseliny listové,
železa a tokoferolů, ve druhém naopak zinku, selenu a
železa a vitamínu B12. Uplatní se také glutamin, karnitin,
ginkgo biloba a extrakt z Discorea ( DHEA). Velmi zajímavé
jsou také tzv.mozkové nutrienty, perspektivní především pro
řešení Parkinsonovy choroby, roztroušené sklerózy a
Alzheimerovy choroby.

Jistě neméně významné budou FP fortifikované
protinádorovými funkčními aditivy, z nichž jsem již některé
jmenoval - nejen antioxidanty, ale také nukleotidy,
fytosteroly, lykopen ( karotenoid ), konjugovaná kyselina
linolová (CLA) a další. Tím však možnosti NUTR nekončí -
vždy řadu nepříznivých projevů stárnutí je možné alespoň
částečně eliminovat právě použitím těchto produktů.


Perspektiva NUTR
----------------
Tato skupina výrobků byla až donedávna veřejnosti známa
jako "vitamíny" která byla dostupná pouze v lékárnách.
Situace se však zásadním způsobem změnila. Objevil se tak
rozsáhlý sortiment látek s fyziologickými účinky a přitom
nesyntetického charakteru, že i pro specialistu je obtížné
se v nich orientovat. Jsou distribuovány nejen klasickým
způsobem, ale také přímým prodejem systémem MLM. I když to
má svoje negativa, je to příznivé z pohledu jejich
rozšíření.

V prvé řadě by bylo možné jako NUTR v zásadě vyjmenovat
všechny látky, uvedené v kategorii FP. Pochopitelně
sortiment je široký díky rozmanitým kombinacím jednotlivých
použitých surovin. Obrovský rozmach také prodělaly
specifické extrakty z bylin. Je to jistě velmi přijatelná
forma dřívějších "bylinkových čajů a fytoterapie".

Sortiment je natolik rozsáhlý, že na tomto místě není
únosné většinu z nich jen vyjmenovat natož popisovat účinky
a doporučené použití. Vzhledem k tomu, že mám možnost
kontroly výsledků jejich konkrétního použití u relativně
zdravých i těžce nemocných lidí, mohu na svou čest
prohlásit, že význam některých z nich je tragicky
nedoceněn. Bylo by možné začít u kyseliny askorbové,
pokračovat přes esenciální mastné kyseliny ve formě
žraločího, lososového, brutnákového nebo pupalkového oleje,
až k žen-šenu, grapefruitovému oleji, karnitinu, taurinu a
celé řadě dalších aminokyselin, včetně například argininu (
a jejich dipeptidové formě ). Musím přiznat, že v otázce
nabídky je zcela mimořádná společnost NEWAYS.

Mám-li se vyjádřit k perspektivě použití NUTR pak musím
konstatovat, že v jejich případě je to otázka intenzívní
osvěty a to v mnohem větším měřítku než u FP. U těch totiž
stačí pouze "nenápadně" nahradit neracionální produkty
právě novými FP. Jiná cesta není. V případě NUTR je možné
pouze doporučovat. Mělo by to být učiněno velmi razantně,
protože jinak se můžeme v několika budoucích generacích
dočkat nepříjemných překvapení v podobně neustále se
zhoršujícího zdravotního stavu.

 

Autor: RNDr. PETR FOŘT, CSc


Související články
    
 • RNDr. Petr Fořt, CSc.
 •     
 • Zďż˝kladnďż˝ kritickďż˝ ďż˝ivotnďż˝ obdobďż˝ ďż˝en v souvislosti s v��ivou -- Doktorka.cz
 •     
 • Co vĹĄe mĂĄ vliv na naĹĄe zdravĂ­ ?
 •     
 • Revoluce ve výŞivě - pokračovĂĄnĂ­
 •     
 • RacionĂĄlnĂ­ výŞiva, to nejsou diety !!
 •     
 • NenĂ­ lehkĂŠ vysvětlit a obhĂĄjit modernĂ­ racionĂĄlnĂ­ výŞivu
 •     
 • Co dělat a nedělat v obdobĂ­ těhotenstvĂ­? -- Doktorka.cz
 •     
 • VaĹĄe tlustĂŠ střevo a vaĹĄe strava -- Doktorka.cz
 •     
 • Čím trpĂ­me v souvislosti s nesprĂĄvnou výŞivou? -- Doktorka.cz
 •     
 • NuĹže tedy - bez mlĂŠka nebylo by Ĺživota ?
 •     
 • Existuje skutečně vztah mezi krevnĂ­mi skupinami a zdravĂ­m ?
 •     
 • KojenĂ­ -- Doktorka.cz
 •     
 • KARNITIN - parafarmakum pro 21. stoletĂ­
 •     
 • Jak na celulitidu ?

 • Další články :
      
 • JakĂ˝ jste stravovacĂ­ typ?
 •     
 • Jak vidĂ­ diety lĂŠkaři
 •     
 • MĂĄme jĂ­st maso, nebo ne?
 •     
 • Kdo jĂ­ jogurty, přibĂ­rĂĄ mĂŠně
 •     
 • Nevěřte Şízni, předchĂĄzejte jĂ­!

 • Pište nám..(připomínky, dotazy,       náměty, Vaše články)
  Popovídejte si v naší diskusi
  Spočítejte si Vᚠindex BMI !

  Software

  Program FitLinie je software, který Vám umožní sledovat a hodnotit každou část Vašeho výživového, sportovního a silového programu.

  Software
  Systém programů, použitelných ve Vaší domácnosti.
 • Domácí účetnictví
 • Bytový návrhář
 • Malý sklad
 • Evidence knih, kazet apod.

 • Software ZDARMA

  Elektronická kuchařka ZDARMA.
 • program ZDARMA
 • spousta receptů
 • přidávání,vyhledávání,tisk receptů
 • nákupní lístek
 • aktualizace databáze z internetu

 • Umístěte na Vaše stránky některou z našich ikon ikonka1.jpg, 3 kB ikonka2.jpg, 3 kB - a my zde na oplátku umístíme Vaši...
  Š Copyright M-Soft 1997 - 2010. Inzerujte na FitLinie.cz - REKLAMA.
  pokud se zajímáte o hubnutí, jste na správné adrese. Program Fitlinie se zabyva hlavně hubnutím. Obsahuje spoustu rad jak zhubnout a take Vam pomůže s hubnutím. Modul "recepty" Vam umozni vyuzit Vasi kuchyni. Obsahuje stovky zajimavych receptu roztridene do jednotlivych kategorii. Vyhledavani v receptech usnadnuje jednoduchy dialog. Recepty jsou zarezny bud abecedne nebo podle typu receptu.FitLinie hubnutí zhubnout dieta recepty sport fitness. Hubnuti s programem bude snazsi. hubnutí, zhubnout, hubnutí, hubnutí, hubnutím., zhubnout, hubnutím. recepty, receptů, recepty, receptů, receptů, receptů, receptů, recepty, receptu, receptech, recepty, recepty Zkušenosti v recepty celé řadě oborů počínaje klinickou recepty biochemií až po recepty léčebnou výživu. Praxe recepty ve vědě recepty a výzkumu - na recepty Lékařské fakultě recepty v Praze několik let recepty imunochemie, poté recepty 20 let recepty jako vědecký recepty pracovník ve fyziologii a recepty dietologii vrcholového recepty sportu. Autor desítek recepty vědeckých prací a recepty výzkumných zpráv. Hubnout chtějí hubnutí děti i dospělí, ale hubnutí mnozí vsadí hubnutí na nerozumný a hubnutí škodlivý způsob, jak to hubnutí udělat. Mentoři by řekli: hubnutí Dnešní civilizace si hubnutí neváží jídla. Nejdřív tloustne hubnutí a pak hubnutí hledá cestu, jak zhubnout. Něco hubnutí na tom je. Mnoho hubnutí lidí si zvykne hubnutí na nesprávný jídelníček, který pak hubnutí napravují špatnou dietouhubnutí Hledáte účinný a současně příjemný způsob hubnutí? Pokud jste se rozhodli zhubnout již po několikáté, nebo máte psychické problémy, které řešíte jídlem, měli byste se poradit s odborníkem. Nabízíme vám možné řešení, naše čtyři rady jsou však jen obecnou příručkou, jak postupovat. Nezapomínejme, že každý má individuální nároky a schopnosti ------------ Většina jako prostředek ke štíhlé linii bude volit dietu, ale co je to vlastně dieta? Dieta je období, kdy člověk méně jí. Někteří lidé dokonce nejedí vůbec. Diety lidé drží proto, aby zhubli. Komu se podaří zhubnout, tak tomu se většinou nepodaří svoji novou váhu udržet a do roka naberou ztracená kila zpět. Je tedy vzácné, aby někdo dietou dlouhodobě snížil svou hmotnost a současně si dosaženou hmotnost udržel. Sami určitě známe ve svém okolí řadu lidí, kteří nějakou světoznámou nebo naopak neznámou dietu drželi. Kolika lidem se podařilo zhubnout a kolika z nich se podařilo novou váhu udržet? Televizní spoty nás nabádají na zaručené přípravky na hubnutí, lákají nás zkušenostmi známých osobností. Co už ale televize nepoví je, že každá dieta je zásahem do již zaběhnutého rytmu životního stylu a naruší rovnováhu a po ukončení diety tělo dohání vše, o co bylo ošizeno. Takové diety nás nic nenaučí, pouze naruší nᚠmetabolismus. ------------ Hubnout chtějí děti i dospělí, ale mnozí vsadí na nerozumný a škodlivý způsob, jak to udělat. Mentoři by řekli: Dnešní civilizace si neváží jídla. Nejdřív tloustne a pak hledá cestu, jak zhubnout. Něco na tom je. Mnoho lidí si zvykne na nesprávný jídelníček, který pak napravují špatnou dietou. Pokud jste se FitLinie rozhodli zhubnout FitLinie již po několikáté, nebo FitLinie máte psychické problémy, které FitLinie řešíte jídlem, měli FitLinie byste se poradit s odborníkem. Nabízíme vám možné řešení, naše čtyři rady jsou však jen obecnou příručkou, jak postupovat. Nezapomínejme, že každý má individuální nároky a schopnosti dieta Hubnout chtějí hubnutí děti i dieta dospělí, ale hubnutí mnozí dieta vsadí hubnutí na nerozumný a hubnutí dieta škodlivý způsob, dieta jak to hubnutí dieta udělat. Mentoři by dieta řekli: hubnutí Dnešní civilizace si dieta hubnutí neváží jídla. dieta Nejdřív tloustne hubnutí dieta a pak hubnutí hledá dieta cestu, jak zhubnout. dieta Něco dieta hubnutí na tom je. Mnoho hubnutí lidí si zvykne hubnutí na dieta nesprávný jídelníček, který pak hubnutí napravují špatnou dietouhubnutí dieta vědeckých prací a dieta recepty dieta Hubnout chtějí hubnutí děti i dieta dospělí, ale hubnutí mnozí dieta vsadí hubnutí na nerozumný a hubnutí dieta škodlivý způsob, dieta jak to hubnutí dieta udělat. Mentoři by dieta řekli: hubnutí Dnešní civilizace si dieta hubnutí neváží jídla. dieta Nejdřív tloustne hubnutí dieta a pak hubnutí hledá dieta cestu, jak zhubnout. dieta Něco dieta hubnutí na tom je. Mnoho hubnutí lidí si zvykne hubnutí na dieta nesprávný jídelníček, který pak hubnutí napravují špatnou dietouhubnutí dieta vědeckých prací a dieta recepty -------------- Modul "recepty" Vam umozni vyuzit Vasi kuchyni. Hubnout chtějí děti i dospělí, ale mnozí vsadí na nerozumný a škodlivý způsob, jak to udělat. Mentoři by řekli: Dnešní civilizace si neváží jídla. Nejdřív tloustne a pak hledá cestu, jak zhubnout. Něco na tom je. Mnoho lidí si zvykne na nesprávný jídelníček, který pak napravují špatnou dietou. Pokud jste se rozhodli zhubnout již po několikáté, nebo máte psychické problémy, které řešíte jídlem, měli byste se poradit s odborníkem. Nabízíme vám možné řešení, naše čtyři rady jsou však jen obecnou příručkou, jak postupovat. Nezapomínejme, že každý má individuální nároky a schopnosti Hubnout chtějí děti i dospělí, ale mnozí vsadí na nerozumný a škodlivý způsob, jak to udělat. Mentoři by řekli: Dnešní civilizace si neváží jídla. Nejdřív tloustne a pak hledá cestu, jak zhubnout. Něco na tom je. Mnoho lidí si zvykne na nesprávný jídelníček, který pak napravují špatnou dietou. -------------- Žádné pochybné spalovače tuků a harmonizátory metabolismu... Zpevnění a zeštíhlení postavy, kondiční cvičení. Chcete shodit pár kilogramů? FitLinie.cz - Chcete-li trvale zhubnout, klikněte ZDE! Objevte své nové já. Zbavte se nadváhy a získejte kondici! Pokud nechcete shozená kila nabrat zpět, odstraňte příčinu Vaší nadváhy. -------------- Vyhledavani v receptech usnadnuje jednoduchy dialog. Recepty jsou zarezny bud abecedne nebo podle typu receptu dieta . Modul "recepty" Vam umozni vyuzit Vasi kuchyni. hubnutí, zhubnout, hubnutí, hubnutí, hubnutím., zhubnout, hubnutím. recepty, receptů, recepty, dieta receptů, receptů, receptů, dieta dieta receptů, recepty, receptu, dieta receptech, recepty, dieta recepty dieta Zkušenosti v recepty dieta celé řadě oborů dieta biochemií až dieta po recepty léčebnou výživu. dieta Praxe recepty ve dieta vědě recepty a výzkumu - dieta na recepty Lékařské dieta fakultě recepty v Praze dieta několik let recepty imunochemie, dieta poté recepty 20 let recepty jako dieta vědecký recepty pracovník ve fyziologii dieta a recepty dietologii vrcholového dieta recepty sportu. Autor desítek recepty výzkumných zpráv.dieta FitLinie hubnutí zhubnout dieta recepty sport fitness. Hubnuti s programem bude snazsi. pokud se zajímáte o hubnutí, jste na správné adrese. Program Fitlinie se zabyva hlavně hubnutím. Obsahuje spoustu rad jak zhubnout a take Vam pomůže s hubnutím. Obsahuje stovky zajimavych receptu roztridene do jednotlivych kategorii. ---- ---------------------------- Potřebujete zhubnout? Máme pro Vás řešení - Fitlinie - jedinečný systém pro ty, co potřebují zhubnout. Také máte problém se sestavením takového jídelníčku, aby vyhovoval přesně Vašim chutím, a přitom jste hubli? POKUD TO SE SNIŽOVÁNÍM NADVÁHY NEMYSLÍTE VÁŽNĚ, NEČTĚTE DÁL A VRATE SE!!! Normální velikost žaludku je jako Vaše zatnutá pěst. Bohužel však jako všechny svaly, i on se dokáže roztáhnout. Mozek je odpradávna uzpůsoben k tomu, aby Vaši váhu udržoval a zvyšoval. Pokud tedy chcete zhubnout, pak se ke svému řídícímu centru začnete chovat naprosto schizofrenně. Mozek se začne bránit, a to všemi dostupnými prostředky, které má k dispozici. A že jich není málo! Od prostého používání chutí, po bolesti všeho druhu. Vaše vlastní vůle zhubnout je v poměru ke zažitým strukturám v mozku velmi malá. A v tom je velký problém, protože pokud nemáte podporu, tak se Vaše předsevzetí zhubnout rozpliznou do všednosti a je po hubnutí. Pokud se však Vaše vůle zhubnout spojí s naší (naším cílem je Vás zhubnout), tak spojené vůle převáží nad těmito starými strukturami a dochází k překvapivému jevu, a tím je pravidelný úbytek váhy. Paradox hubnutí: Musíte jíst, abyste zhubli. Ale víte co jíte? -------------------------------------- FitLinie.cz - Chcete-li trvale zhubnout, klikněte ZDE! Objevte své nové já. Zbavte se nadváhy a získejte kondici! Pokud nechcete shozená kila nabrat zpět, odstraňte příčinu Vaší nadváhy. Hubnout chtějí děti i dospělí, ale mnozí vsadí na nerozumný a škodlivý způsob, jak to udělat. Mentoři by řekli: Dnešní civilizace si neváží jídla. Nejdřív tloustne a pak hledá cestu, jak zhubnout. Něco na tom je. Mnoho lidí si zvykne na nesprávný jídelníček, který pak napravují špatnou dietou. Pokud jste se FitLinie rozhodli zhubnout FitLinie již po několikáté, nebo FitLinie máte psychické problémy, které FitLinie řešíte jídlem, měli FitLinie byste se poradit s odborníkem. Nabízíme vám možné řešení, naše čtyři rady jsou však jen obecnou příručkou, jak postupovat. Nezapomínejme, že každý má individuální nároky a schopnosti dieta Hubnout chtějí hubnutí děti i dieta dospělí, ale hubnutí mnozí dieta vsadí hubnutí na nerozumný a hubnutí dieta škodlivý způsob, dieta jak to hubnutí dieta udělat. Mentoři by dieta řekli: hubnutí Dnešní civilizace si dieta hubnutí neváží jídla. dieta Nejdřív tloustne hubnutí dieta a pak hubnutí hledá dieta cestu, jak zhubnout. dieta Něco dieta hubnutí na tom je. Mnoho hubnutí lidí si zvykne hubnutí na dieta nesprávný jídelníček, který pak hubnutí napravují špatnou dietouhubnutí dieta vědeckých prací a dieta recepty ------------------------ Žádné pochybné spalovače tuků a harmonizátory metabolismu... Zpevnění a zeštíhlení postavy, kondiční cvičení. Chcete shodit pár kilogramů? -------------------------- Jestliže omezíte jakýmkoli způsobem stravu, přinese to pouze krátkodobý výsledek. Dieta je často založena na omezení příjmu kalorií, se kterým je však spojen úbytek živin a tělu chybí důležité látky. Jakmile tedy s dietou skončíte (to bývá většinou z důvodu hladu, nervozity či ohrožení zdraví), tělo si okamžitě začne vytvářet "zásoby", aby se připravilo na případnou další dietu. Je to v podstatě obrana našeho organizmu, která se však většinou projeví jako nechvalně známý JO-JO efekt. Výsledná váha tak bývá často vyšší než původní, a tímto způsobem - dieta za dietou - se naše váha v průběhu života neustále zvyšuje. Je to jenom na vás, jestli chcete hubnout celý život, anebo zhubnout a vaši ideální váhu si udržet trvale. -------------------------- Nadváha znamená estetický i zdravotní problém a vy jistě nejste na těchto stránkách o hubnutí náhodou. Je pochopitelné, že po určité době, kdy se svojí nadváhou zažijete nemalé obtíže, se rozhodnete udělat změnu. Poskytujeme poradenství zdarma v oblasti hubnutí a soustředíme se na pomoc všem z vás, kteří jste se rozhodli se svojí nadváhou definitivně skoncovat. Diety často přinesou pouze frustraci z JO-JO efektu. Podstatou zdravého hubnutí je výživa ---------------------------- Lidé s nadváhou vyšší než 15 kg umírají v průměru o 10 let dříve. Mají dvakrát vyšší výskyt chronických onemocnění a až čtyřikrát vyšší výskyt civilizačních chorob. Diabetiků žije v ČR asi 700.000. Cukrovka patří k závažným rizikovým faktorům kardiovaskulárních onemocnění, které jsou dlouhodobě nejčastější příčinou smrti. Až 92% diabetiků má diabetes typu II, který je 100% ovlivnitelný změnou stravovacích návyků. Mýtus o hubnutí je představa, že když člověk bude držet dietu (např. takovou, že nebude nic jíst), zhubne. Pochopitelně ano, nadváha se při hladovce snížit může, ale tělo místo tuku ztrácí svalovou hmotu a konečným výsledkem takto drastického hubnutí je většinou JO-JO efekt. Pitný režim je jeden ze tří základů správné výživy. V běžných zdrojích se uvádí vypít asi 2,5 l vody denně. Lékaři doporučují min. 0,4 l vody na každých 10 kg hmotnosti. Z běžné stravy dnes již nelze sestavit výživu tak, aby obsahovala vše, co člověk potřebuje - vitamíny, minerály, stopové prvky, vlákninu a další látky potřebné pro správné fungování těla ---------------------------- Chcete schudnú? Tu sa dozviete ako. Bez nezmyselných diét, bez hladovania. Bez liekov, bez platenia. Lenivci bez športovania (ale šport významne zlepší veža vecí!). Ako teda schudnú? Nezačnite hneď! Musíte vedie veža vecí skôr, než začnete, inak sa vám chudnutie nepodarí. Zle zvolená redukčná diéta je neúčinná a môže by nebezpečná pre zdravie. Prečítajte si preto pokojne tento web a porozprávajte sa v diskusii o chudnutí s žuďmi, ktorí už chudnú, alebo schudli. Nájdete tu silnú podporu, ak sa rozhodnete zača. A tiež porozumenie, ak to na prvý pokus nezvládnete ------------------------ Hubnout chtějí děti i dospělí, ale mnozí vsadí na nerozumný a škodlivý způsob, jak to udělat. Mentoři by řekli: Dnešní civilizace si neváží jídla. Nejdřív tloustne a pak hledá cestu, jak zhubnout. Něco na tom je. Mnoho lidí si zvykne na nesprávný jídelníček, který pak napravují špatnou dietou. Pokud jste se FitLinie rozhodli zhubnout FitLinie již po několikáté, nebo FitLinie máte psychické problémy, které FitLinie řešíte jídlem, měli FitLinie byste se poradit s odborníkem. Nabízíme vám možné řešení, naše čtyři rady jsou však jen obecnou příručkou, jak postupovat. Nezapomínejme, že každý má individuální nároky a schopnosti dieta Hubnout chtějí hubnutí děti i dieta dospělí, ale hubnutí mnozí dieta vsadí hubnutí na nerozumný a hubnutí dieta škodlivý způsob, dieta jak to hubnutí dieta udělat. Mentoři by dieta řekli: hubnutí Dnešní civilizace si dieta hubnutí neváží jídla. dieta Nejdřív tloustne hubnutí dieta a pak hubnutí hledá dieta cestu, jak zhubnout. dieta Něco dieta hubnutí na tom je. Mnoho hubnutí lidí si zvykne hubnutí na dieta nesprávný jídelníček, který pak hubnutí napravují špatnou dietouhubnutí dieta vědeckých prací a dieta recepty dieta Hubnout chtějí hubnutí děti i dieta dospělí, ale hubnutí mnozí dieta vsadí hubnutí na nerozumný a hubnutí dieta škodlivý způsob, dieta jak to hubnutí dieta udělat. Mentoři by dieta řekli: hubnutí Dnešní civilizace si dieta hubnutí neváží jídla. dieta Nejdřív tloustne hubnutí dieta a pak hubnutí hledá dieta cestu, jak zhubnout. dieta Něco dieta hubnutí na tom je. Mnoho hubnutí lidí si zvykne hubnutí na dieta nesprávný jídelníček, který pak hubnutí napravují špatnou dietouhubnutí dieta vědeckých prací a dieta recepty ---------------------------- Potřebujete zhubnout? Máme pro Vás řešení - Fitlinie - jedinečný systém pro ty, co potřebují zhubnout. Také máte problém se sestavením takového jídelníčku, aby vyhovoval přesně Vašim chutím, a přitom jste hubli? POKUD TO SE SNIŽOVÁNÍM NADVÁHY NEMYSLÍTE VÁŽNĚ, NEČTĚTE DÁL A VRATE SE!!! Normální velikost žaludku je jako Vaše zatnutá pěst. Bohužel však jako všechny svaly, i on se dokáže roztáhnout. Mozek je odpradávna uzpůsoben k tomu, aby Vaši váhu udržoval a zvyšoval. Pokud tedy chcete zhubnout, pak se ke svému řídícímu centru začnete chovat naprosto schizofrenně. Mozek se začne bránit, a to všemi dostupnými prostředky, které má k dispozici. A že jich není málo! Od prostého používání chutí, po bolesti všeho druhu. Vaše vlastní vůle zhubnout je v poměru ke zažitým strukturám v mozku velmi malá. A v tom je velký problém, protože pokud nemáte podporu, tak se Vaše předsevzetí zhubnout rozpliznou do všednosti a je po hubnutí. Pokud se však Vaše vůle zhubnout spojí s naší (naším cílem je Vás zhubnout), tak spojené vůle převáží nad těmito starými strukturami a dochází k překvapivému jevu, a tím je pravidelný úbytek váhy. Paradox hubnutí: Musíte jíst, abyste zhubli. Ale víte co jíte?