Zálohování

Manuál:  Práce s programem > Nástroje - ostatní >

Zálohování

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zálohování je důležitou činností při práci s jakýmkoli programem v PC. Program Fitlinie umožňuje zálohovat celou databázi včetně obrázků (potravin apod)

 

Funkci zálohování je možné spustit přes tlačítko Nástroje/Ostatní

 

clip0117

 

 

Hlavní okno tvorby a obnovy záloh

 

zaloha-okno

 

Tlačítkem "Záloha dat" bude vytvořena záloha celé databáze a záložní soubor uložen do archivu.

Složka archivu:

c:\Program Files (x86)\FitLinie\Archiv

případně

c:\ProgramData\FitLinie\Archiv

 

Výběrem souboru se zálohou a kliknutím na tlačítko "Obnovit ze zálohy" dojde k naplánování obnovy ze zálohy při dalším spuštění programu.

Po uzavření a otevření programu Fitlinie je zobrazen dotaz zda se má databáze obnovit. Po volbě Ano dojde k vymazání stávajících dat a nahrání dat z vybrané zálohy

 

zaloha-dotaz

 

 

Maximální počet záloh

nastavením tohoto počtu omezíte celkovou velikost záložních dat. Při tvorbě nové zálohy a překročení nastaveného limitu dojde automaticky k odstranění nejstarší zálohy.

 

 

Automatické zálohování

V hlavním nastavení programu je možné určit, zda se má záloha provádět automaticky při spuštění programu a v jakých intervalech