Výstupy

Manuál:  Práce s programem >

Výstupy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Modul Výstupy slouží ke grafickému zobrazení hodnot z databáze programu

 

Parametry výstupu

 

Typ výstupu:

 

1. Příjem energie

Při výběru této možnosti se zobrazí výběr hodnot, které je možné v grafu zobrazit.

 

vystupy-prijem

 

Po výběru požadované hodnoty klikněte na tlačítko vystupy-pridat a hodnota je vložena seznamu výstupů. Takto je možné naplnit seznam hodnotami, které se následně v grafu zobrazí.

 

vystupy-seznam

 

Poznámka: seznam je možné pro pozdější použití uložit a následně načíst vystup-ulozit

 

Po nastavení časového období je zobrazen graf obsahující hodnoty z připraveného seznamu výstupů:

 

vystupy-graf-prijmu

 

Graf je možné následně upravit

 

 

2. Výdej energie

Při výběru této možnosti je nabídnuta možnost výběru zobrazované hodnoty (Kj).

 

vystupy-vydej

 

Po výběru této hodnoty a nastavení časového období je zobrazen graf

 

vystupy-vydej-graf

 

Vhled grafu je možné následně upravit

 

 

3. Sportovní aktivity

Při výběru této možnosti je okno parametrů rozděleno na dvě části. V každé části lze nastavit jednu hodnotu zobrazenou v grafu (graf tedy může zobrazovat dvě různé hodnoty)

 

V položce Aktivita je možnost výběru z použitých aktivit

 

vytupy-vydej-parametry1

 

Po výběru aktivity je ještě nutné vybrat některý z výsledků této aktivity. Hodnoty tohoto vybraného výsledku se pak zobrazí v grafu.

 

vystupy-vydej-hodnoty

 

Obdobně je možné nastavit také druhou hodnotu zobrazenou v grafu

 

Po výběru této hodnoty a nastavení časového období je zobrazen graf

 

vystupy-vydej-graf-aktivity

 

Vhled grafu je možné následně upravit

 

 

4. Posilovna

Obdobným způsobem je možné nastavit zobrazení až dvou hodnot grafu Posilovna.

 

Typ zobrazovaných hodnot může v tomto případě být:

zátěž-cviky. V tomto případě je v grafu zobrazena celková zátěž (se kterou se cvičilo) pro vybraný cvik

počet opakování-cviky. V tomto případě je zobrazen celkový počet opakování tohoto cviku

zátěž-skupiny svalstva. V grafu je zobrazena celková zátěž pro vybranou skupinu svalstva

počet opakování-skupin svalstva. V grafu je zobrazen celkový počet opakování vybrané skupiny svalstva

 

Příklad (zobrazení celkové zátěže cviku Benchpress za nastavené časové období)

 

vystupy-posilovna

 

Graf je možné následně upravit

 

 

5. Osobní informace

V grafu je možné zobrazit až dvě hodnoty z modulu Hmotnost, tlak

 

Graf zobrazení porovnání vývoje hmotnosti a procenta tělesného tuku za určité období

 

vystup-graf-uzivatel

 

 

 

Nastavení časového období

 

Časové období se nastavuje v pravé části okna

Je možné zvolit

dnešní den

poslední týden

poslední měsíc

datum dle ručního zadání

 

vystupy-datum

 

Po kliknutí na tlačítko Obnovit graf jsou data grafu znovu načtena s aktuálními hodnotami.

 

 

Možnosti grafů

 

V levém horním rohu grafu je možné

nastavit vzhled grafu

graf vytisknout, exportovat

zobrazit je přes zvětšený

 

vystupy-graf-moznosti