Vyhledání potravin

Manuál:  Práce s programem > Příjem energie > Databáze potravin >

Vyhledání potravin

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vyhledávání potravin v lokální databázi

 

Vyhledávání potravin se provádí zápisem hledaného výrazu do vyhledávacího políčka (do tohoto políčka se rychle dostanete i stiskem klávesy F4)

 

clip0041

 

Vyhledávání začne po zapsání prvních dvou písmen a při vyhledávání se nemusí používat diakritika

Vyhledávat je možné i více výrazů najednou (např výraz "hov gul" vyhledá všechny potraviny, které obsahují části "hov" a "gul" (kdekoli)

 

Po vyhledání potravin je možné myší vybrat potravinu a přidat ji do denního příjmu (jídelníčku). Viz Sestavování jídelníčku

Na seznam nalezených potravin se také rychle dostanete stiskem klávesy "šipka Dolů" po vyhledání výrazu.

 

 

Vyhledávání potravin v internetové databázi

 

Pokud nebyla potravina nalezená v lokální databázi výše uvedeným postupem, je možné rozšířit vyhledávání ještě na centrální internetovou databázi Fitlinie. Tato databáze je postupně doplňována.

 

Nejprve se tedy provede vyhledání v lokální databázi (viz výše). Pak se stiskem klávesy Enter spustí vyhledání na internetu (rychlost odezvy hledání závisí na rychlosti internetového připojení).

 

Potraviny nalezené v internetové databázi mají ikonku doplněnou o "zeměkouli"

 

V hlavním nastavení programu je možné určit zda se má prohledávat online databáze s českými nebo slovenskými názvy potravin.

 

vyhledavani-internet

 

 

Vyhledávání potravin podle poměru nutrientů

 

Vyhledávat potraviny je možné také podle zadaného poměru nutrientů.

Tento způsob vyhledání je možné přes okno pro nastavení vyhledání (tlačítko clip0142) a nebo zápisem speciálního výrazu do políčka pro vyhledání potravin.

Tento speciální výraz může mít například tvar:

T:30:10 S:22:5 B:15:5

V tomto případě se vyhledají potraviny, u nichž platí že:

- množství tuků je 30gramů +- 10gramů (hledá se tedy množství tuků od 20g do 40g)

- množství sacharidů je 22gramů +- 5gramů (hledá se tedy množství sacharidů od 17g do 27g)

- množství bílkovin je 15gramů +- 5gramů (hledá se tedy množství bílkovin od 10g do 20g)

 

Je také možné vyhledávat podle procentuálního rozložení

Pak může mít výraz tvar:

T%:10:4 S%:10:5 B%:80:5

V tomto případě se vyhledávají potraviny u nichž převažují bílkoviny. Konkrétně se vyhledají:

- potraviny se zastoupením tuků 6-14%

- a zároveň se zastoupením sacharidů 5-15%

- a zároveň se zastoupením bílkovin 75-85%

Tedy potraviny s vysokým obsahem bílkovin a s nízkým obsahem sacharidů a tuků.

 

Je samozřejmě možné zapsat pouze část výrazu.

V případe, že zapíšete:

T%:40:10

se vyhledají potraviny se zastoupením tuků 30-40% nezávisle na množství sacharidů a bílkovin.

 

Více informací o vyhledávání podle poměru nutrientů