Vyhledání podle poměru nutrientů

Manuál:  Práce s programem > Příjem energie > Databáze potravin >

Vyhledání podle poměru nutrientů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vyhledávat potraviny je také možné podle zastoupení základních nutrientů (tuků, sacharidů a bílkovin)

 

Okno nastavení vyhledávání zobrazíme tlačítkem

clip0145

 

Okno nastavení vyhledávání:

 

clip0153

 

Nejprve vyberte, zda chcete vyhledávat podle procentuálního rozložení nutrientů a nebo podle přesně nastaveného množství nutrientů. Pak stačí nastavit hledané hodnoty a jejich rozsah (od-do).

 

Podle procentuálního rozložení

Toto nastavení zvolte například v případě, kdy si přejete vyhledat potraviny s vysokým obsahem bílkovin. Nevíte přesné množství jaké má potravina bílkovin mít - jen chcete, aby šlo o potraviny s převahou bílkovin.

 

Nastavení pak může vypadat takto:

 

clip0154

 

Protože nám v tuto chvíli nejde o další nutrienty (tuky a sacharidy) můžeme je z vyhledávání zcela vyloučit odškrtnutím (zaškrtávací políčko Tuky, Sacharidy).

Ve vyhledávání je nastaven rozsah +-10% a proto budou vyhledané potraviny se zastoupením bílkovin 70-90%

 

Další příklad je nastavení vyhledávání potravin s převahou tuků a sacharidů a minimem bílkovin:

 

clip0155

 

V tomto případě jsou již zaškrtnutá všechna tři políčka, protože zadáváme hodnoty pro všechny nurienty.

S nastaveným rozsahem se tedy vyhledají potraviny které:

- obsahují 35-55% tuků

- zároveň obsahují 35-55% sacharidů

- zároveň obsahují 0-20% bílkovin

 

Pozn: procenta nutrientů se vypočítávají tak, že jako 100% se vezme součet gramů tuků, sacharidů a bílkovin.

 

Podle přesně nastaveného množství

Pokud máte představu jaké by mělo být rozložení nutrientů potraviny v gramech, zvolíte tuto možnost vyhledávání.

 

Příklad:

 

clip0156

 

Vyhledávají se potraviny obsahující:

- 35-45g tuků

- zároveň 25-35g sacharidů

- zároveň 15-25g bílkovin

 

Nastavenou vyhledávací podmínku si můžete snadno uložit pro další použití.

Postup uložení:

- zadejte nejprve název pro uložení

clip0150

- klikněte na tlačítko Uložit

 

Pro načtení nastavení pak stačí pouze v rozbalovacím boxu najít uložené nastavení.

 

 

Vyhledávání potravin přímo zápisem podmínky

 

V modulu Příjem energie můžete tímto způsobem vyhledávat potraviny jednoduše zápisem potřebného výrazu do políčka pro vyhledání potraviny

 

clip0157

 

Výraz zapisujte ve tvaru:

Co:Kolik:Rozsah

(podmínky pro jednotlivé nutrienty se oddělí mezerou)

 

Příklady:

T:40:5 S:30:5 B:20

Znamená: Tuky 35-45g a zároveň Sacharidy 25-35g a zároveň Bílkoviny přesně 20g (nemají nastavený rozsah +-)

 

S:50:10 T:20:5

Znamená: Sacharidy 40-60g a zároveň Tuky 15-25g

 

T%:30:5 S%:50:10

Znamená: Tuky 25-35% a zároveň Sacharidy 40-60%

 

Pozn: namísto značky "S" pro sacharidy je možné zapisovat "C" (cukry)