Výdej energie ve fitness

Manuál:  Práce s programem > Fitness - posilovna >

Výdej energie ve fitness

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cvičením ve fitness je vydáno nemalé množství energie. Aby se tento výdej energie zobrazil také v modulu Souhrn je nutné toto množství nastavit.

 

Výdej energie je možné zadat v dolní části modulu Fitness (pod hlavní tabulkou cvičebního plánu)

 

clip0111

 

Nastavení se provádí kliknutím na tlačítko "Změna vydané energie". Je zobrazeno okno pro zadání celkového času stráveného cvičením. Je také možné nastavit intenzitu cvičení. Podle této intenzity se následně vypočte vydaná energie

 

fitness-vydej-energie

 

Pozn: hodnotu vydané energie za 1 minutu na 1 kg hmotnosti je možné také upravit.