Výdej energie

Manuál:  Práce s programem >

Výdej energie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Modul Výdej energie obsahuje databázi aktivit a možnost plánování aktivit

 

Spuštění modulu Výdej energie se provádí kliknutím na tlačítko

 

clip0089

 

Hlavní okno

 

clip0090

 

Databáze aktivit

Plánování aktivit

Grafické znázornění výdeje

Tisk výdeje energie