Úschovna potravin

Manuál:  Práce s programem > Příjem energie >

Úschovna potravin

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Úschovna potravin je doplňková funkce programu (dle zakoupené licence).

Slouží pouze k uložení seznamu potravin pro další použití. Pokud například často v jídelníčku používáte některé potraviny, je možné si je uložit do této úschovny a budou vždy "po ruce".

 

Hlavní okno úschovny potravin

 

clip0077

 

Funkce okna

 

clip0078

 

Uložení seznamu potravin - uloží aktuální seznam na disk. Ukládané jsou pouze interní indexy potravin. Proto je tento uložený soubor použitelný pouze na instalaci programu kde byl vytvořen. Ne jiné instalaci jej není možné použít

 

Načtení seznamu - otevře okno pro výběr a načtení uloženého seznamu

 

Upravit potravinu - tou funkcí je možné upravit vybranou potravinu

 

Odstranit ze seznamu - odstraní vybranou potravinu z úschovny

 

Vyprázdnit seznam - vyprázdní úschovnu potravin

 

 

Použití úschovny potravin

 

Potraviny do úschovny potravin je možné přidat

kliknutím pravého tlačítka myši na potravinu v databázi a z pomocného menu vybrat "Vložit potravinu do úschovny"

stisknutím klávesy F5 (po vyhledání potraviny v databázi)

přetažením myší z databáze potravin do okna úschovny potravin)

 

Potravinu z úschovny potravin lze do jídelníčku přidat pouhým přetažením vybrané potraviny do hlavní tabulky jídelníčku