Úprava sloupců databáze

Manuál:  Práce s programem > Příjem energie >

Úprava sloupců databáze

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Program Fitlinie umožňuje (dle zakoupené licence) upravovat sloupce hlavní tabulky potravin.

Úpravou sloupců tabulky potravin se tato změna projeví nejen přímo u tvorby potraviny nové ale také v hlavní tabulce jídelníčku (příjmu energie).

 

Do databáze si tedy můžete přidat takové hodnoty, které si přejete v jídelníčku sledovat. Maximální počet sloupců je 80.

 

Po kliknutí na pomocné menu tlačítka Příjem energie a výběru položky "Úprava názvu a počtu sloupců" je zobrazeno okno pro úpravy

 

clip0072

 

 

Hlavní okno pro úpravy sloupců databáze potravin

 

clip0073

 

 

Funkce:

 

Přidat sloupec

Po kliknutí se zobrazí okno pro přidání nového sloupce. Je nutné vyplnit název, jednotku sloupce a kategorii ve které se bude hodnota zobrazovat. Položka zkráceného názvu je volitelná a je použita na některých místech programu kde je méně místa pro výpisy celých názvů.

Název sloupce by měl jednoznačně identifikovat hodnotu.

 

Upravit sloupec

Zobrazí stejné okno jako při přidávání nového sloupce. Umožňuje upravit názvy, jednotku a kategorii existujícího sloupce.

Při upravování původních sloupců databáze buďte opatrní. Historické hodnoty v jídelníčku zůstávají stále stejné ale např jednotku a název budou mít nově nastavený.

 

Odstranit sloupec

Funkce umožňuje odstranit sloupec jak z databáze potravin, tak i z vytvořených jídelníčků.

Původní sloupce programu není možné smazat. Je pouze možné nastavit je jako neaktivní. To znamená, že se nebudou nikde zobrazovat, ale v databázi fyzicky zůstanou.

 

Kategorie

Zde je možné upravovat jednotlivé kategorie pro rozdělení jednotlivých hodnot

 

Jednotky

Umožňuje přidávat nové jednotky hodnot (pokud v databázi ještě neexistují).

 

 

Pořadí sloupců

Pořadí jednotlivých sloupců je možné měnit pouhým přetažením sloupce na novou pozici. Alternativně to jde také kliknutím na ikonky sloupce-up a sloupce-down

 

Aktivní sloupce

Pokud potřebujete některý sloupec v programu zneviditelnit a není možné jej smazat (jde o původní sloupec apod) je možné jej pouze zneaktivnit. Buď kliknutím na zaškrtávací box přímo v tabulce a nebo funkcí "Upravit sloupec"

 

 

Po provedených úpravách se změny uloží po kliknutí na tlačítko "Uložit". Poté budete vyzváni k restartu programu. Změny se totiž projeví až po novém spuštění programu.

 

 

Tip:

Hodnoty nového sloupce v databázi potravin je možné naplnit také výpočtem z hodnot jiných sloupců. K tomu slouží funkce Hromadné úpravy