Ukládádní jídelníčků

Manuál:  Práce s programem > Příjem energie >

Ukládádní jídelníčků

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vytvořené jídelníčky je možné snadným způsobem uložit pro pozdější použití.

 

1. Uložení jídelníčku

 

Po kliknutí na ikonku clip0074 nad hlavní tabulkou jídelníčku je zobrazena nabídka pro uložení jídelníčku

 

clip0075

 

Uložit data aktuálního dne - bude uložený celý jídelníček (všechny části dne) aktuálního dne

Uložit data aktuální části dne - bude uložen jídelníček pouze vybrané části dne aktuálního dne

Uložit data z vybraných dnů - bude zobrazeno okno pro výběr počátečního a konečného data.

vyber-datumu

Po výběru data bude uložen jídelníček všech částí dne všech vybraných dnů

 

 

Po výběru některé z možností je zobrazeno okno pro nastavení názvu a popisku jídelníčku. Popisek jídelníčku není povinný a slouží pouze k pozdější snadné identifikaci uloženého jídelníčku.

 

ulozeni-jidelnicku-nazev

okno nastavení názvu jídelníčku

 

 

2. Načtení jídelníčku

 

Kliknutím na tlačítko clip0076 nad hlavní tabulkou jídelníčku je otevřeno okno pro výběr uloženého jídelníčku.

Uložený jídelníček vyberete a kliknutím na tlačítko Nahrát jídelníček je jídelníček uložen do aktuálního dne.

Pokud jídelníček obsahuje uloženou jen jednu část dne je zobrazen dotaz, zda má být tato část ne nahraná do aktuálně otevřené části dne a nebo do původní části dne

Pokud jídelníček obsahuje více uložených dnů je načten od právě aktuálního dne v kalendáři

 

Uložený jídelníček můžete načíst buď tak jak je uložen a nebo přepočítat gramáž jednotlivých potravin dle nastaveného množství energie

clip0020