Tvorba a úprava cviků

Manuál:  Práce s programem > Fitness - posilovna > Tréninkové aktivity >

Tvorba a úprava cviků

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Okno pro tvorbu a úpravu cviků (tréninkových aktivit) modulu Fitness je rozděleno do dvou částí. V levé části je seznam cviků a v pravé jsou detaily vybraného cviku

 

fitness-cviky-okno

 

 

Záložkami v dolní části okna je možné upravovat detaily cviku

 

fitness-zalozky

 

Detaily cviku

 

Název cviku

jednoznačný název, který se zobrazí v plánu tréninku

 

Popis cviku

Podrobný popis provedení cviku

 

Dýchání

Popis dýchání při provádění cviku

 

Obtížnost

Cvik určený pro začátečníky, středně pokročilé či pokrocilé

 

Typ

Typ cviku (izometrický, protahování, cvik na stroji, cvik s volnou váhou)

 

Hlavní skupina svalstva

Hlavní kategorie, do které je cvik zařazen. Další (přidružené) skupiny svalstva je možné doplnit tlačítkem fitness-vedlejsi-skupiny-svalstva

 

Obrázky

Ke každému cviku je možné přiřadit dva obrázky (ve formátu jpg)

 

 

Používané svaly

 

Na této záložce je možné nastavit jaké svaly jsou při provádění cviku používané.

Tlačítkem fitness-pridat-sval se zobrazí seznam svalů (seznam je možné snadno rozšířit o další záznamy) a vybraný záznam se přidá do seznamu používaných svalů

 

fitness-pouzivane-svaly

 

 

Předdefinované hodnoty cviku

 

Předdefinované hodnoty se použijí při sestavování tréninku. Pokud bude mít cvik zadáno například Počet sérií 5, pak při přidání cviku do tréninku bude automaticky vytvořeno 5 sérií.

 

fitness-preddefinovane-hodnoty-cviku

 

Předdefinované hodnoty jsou uložené pouze k aktuálně přihlášenému uživateli. Pokud si přejete hodnoty nastavit i ostatním uživatelům, klikněte na tlačítko fitness-pridat-vsem

 

Tlačítkem fitness-vynulovat budou předdefinované hodnoty cviku pro aktuálně přihlášeného uživatele vymazané.