Tvorba a úprava aktivit

Manuál:  Práce s programem > Výdej energie > Databáze aktivit >

Tvorba a úprava aktivit

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Okno pro tvorbu a úpravu aktivit je rozděleno do dvou částí. V levé části je seznam aktivit (pokud je u aktivity zobrazen znak aktivita-nova pak je vytvářena nová aktivita) a v pravé jsou detaily aktivity

 

aktivita-nova-edit

vytváření nové aktivity

 

 

Detaily aktivity

 

Název aktivity

jednoznačný název, který se zobrazí v plánu aktivit

 

Skupina

kategorie v níž je aktivita zobrazena. Novou aktivitu je možné rovnou vytvořit v kategorii Oblíbené

 

Původní skupina (pouze informativní údaj)

zobrazení kategorie v níž byla aktivita původně zařazena (pokud došlo k jejímu přemístění do kategorie jiné)

 

Vydaná energie

množství vydané energie za 1 minutu na 1 kg hmotnosti. Z tohoto údaje se při plánování aktivit počítá celková vydaná energie aktivity

 

Hodnocené výsledky aktivity

ke každé aktivitě je možné sledovat nejen její energetický výdej, ale také libovolné množství sekundárních údajů. Například při aktivitě "přespolní běh" lze sledovat/zapisovat počet kol nebo průměrnou rychlost.

Kliknutím na tlačítko pridat-kriterium lze vybrat z připraveného seznamu různých hodnot. V okně výběru hodnotícího kritéria lze samozřejmě vytvářet i nové.

Ke každé položce lze přidat také cílovou hodnotu a poznámku. Tato cílová hodnota a poznámka se následně po přidání aktivity do denního výdeje zobrazí v hlavní tabulce plánování aktivit

Nastavené výsledky jednotlivých aktivit lze také sledovat v grafickém znázornění výdeje

 

Po kliknutí na tlačítko Zavřít je nabídnuta možnost uložení nových/upravených údajů.