Tiskové sestavy

Manuál:  Práce s programem >

Tiskové sestavy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Modul tiskových sestav je zobrazen při spuštění tisku z těchto modulů

tisk příjmu energie (jídelníčky)

tisk výdeje energie (aktivity)

tisk fitness tréninku (posilovna)

 

Hlavní okno tiskových sestav

 

tiskovy-modul

 

Tiskový modul umožňuje vytvořit a uložit tiskovou sestavu, kterou bude možné opět snadno vyvolat. Tiskový modul také ukládá historii vytvořených tiskových sestav (v pravé části). Poklepáním na uloženou sestavu bude nabídnuta k opakovanému tisku (počet ukládaných sestav v historii je možné nastavit po kliknutí na ikonku tisk-historie

 

 

Tvorba nové tiskové sestavy

 

tisk-nova

 

kliknutím na tlačítko je nejprve zobrazen dotaz na název tiskové sestavy. Po jeho zadání je otevřeno okno pro tvorbu nové tiskové sestavy. Okno má různý vzhled podle toho z jakého modulu je aktuálně prováděn tisk.

 

Příklad tvorby tiskové sestavy z modulu Příjem energie

 

tisk-prijem

 

V horní části okna je zobrazen výběr časového období. Toto nastavení není důležité, protože výběr období bude zobrazen před každým tiskem sestavy.

 

Ve střední části je možné vybrat z několika předdefinovaných tiskových sestav.

 

Ve spodní části lze pak nastavit různé doplňkové parametry tisku.

 

Poznámka: lze vybrat z předdefinovaných tiskových sestav a nebo zkušenější uživatelé mohou vytvořit vlastní sestavu

tisk-vyber

 

Kliknutím na tlačítko tisk-nahled je zobrazena zkušební tisková sestava.

Kliknutím na tlačítko Uložit je tisková sestava vložena do hlavního okna tiskového modulu

 

tisk-nova2

Tiskovou sestavu lze upravit kliknutím na ikonku tisk-uprava u vybraného řádku. Smazat ji je možné ikonkou tisk-delete

 

 

Spuštění tiskové sestavy

 

Poklepáním na vybranou tiskovou sestavu dojde k jejímu spuštění (alternativně lze kliknout na tlačítko Spustit tisk)

 

Po spuštění sestavy je nejprve nutné v zobrazeném okně nastavit časové období tisku

 

tisk-datum

 

Po výběru období a kliknutí na tlačítko Vybrat datum je zobrazen náhled samotné tiskové sestavy

 

 

Rychlý tisk

 

Podobně jako tvorba nové tiskové sestavy funguje také tlačítko

tisk-rychly

 

Pouze se nadefinovaná tisková sestava neuloží, ale bude pouze vytisknuta

 

 

Export dat

 

Kliknutím na tlačítko Spustit export bude z vybraných dat vytvořen soubor pro otevření v programu MS Excel.

Exportována jsou data, která by se jinak tiskla.

 

 

Možnosti tiskových sestav

 

Po vytvoření jakékoli tiskové sestavy a jejím spuštění se zobrazí okno tiskového náhledu