Tisk příjmu energie

Manuál:  Práce s programem > Příjem energie >

Tisk příjmu energie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pokud je aktivní modul Příjem energie, je tisk příjmu energie možné zobrazit:

po kliknutí na hlavní ikonu clip0068

po kliknutí na ikonku clip0069 (nad hlavní tabulkou jídelníčku)

stiskem kláves Ctrl+P

 

Nejprve je zobrazen hlavní tiskový modul programu Fitlinie.

 

Pokud je vytvářena nová tisková sestava (nebo spuštěn rychlý tisk) je zobrazeno okno pro nastavení parametrů tisku

 

clip0019

V horní části je možné nastavit období pro tisk. Toto nastavení ale není důležité, při spuštění tisku z hlavního tiskového modulu bude možné datum upravit.

 

 

Předdefinované sestavy

jsou připravené tiskové sestavy. Stačí pouze vybrat zdroj dat, nastavit parametry tisku.

 

 

Vlastní sestavy

silný nástroj pro tvorbu vlastních tiskových sestav

 

 

Tip: Pokud jsou v jídelníčku použité nějaké recepty (vlastní složená jídla), je možné je nechat vytisknout.