Tisk fitness tréninku

Manuál:  Práce s programem > Fitness - posilovna >

Tisk fitness tréninku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pokud je aktivní modul Fitness, je tisk tréninku možné zobrazit:

po kliknutí na hlavní ikonu clip0113

po kliknutí na ikonku clip0114 (nad hlavní tabulkou cvičebního plánu)

stiskem kláves Ctrl+P

 

Nejprve je zobrazen hlavní tiskový modul programu Fitlinie.

 

Pokud je vytvářena nová tisková sestava (nebo spuštěn rychlý tisk) je zobrazeno okno pro nastavení parametrů tisku

 

fitness-tisk

V horní části je možné nastavit období pro tisk. Toto nastavení ale není důležité, při spuštění tisku z hlavního tiskového modulu bude možné datum upravit.

 

 

Předdefinované sestavy

jsou připravené tiskové sestavy. Stačí pouze vybrat zdroj dat, nastavit parametry tisku.

 

 

Vlastní sestavy

silný nástroj pro tvorbu vlastních tiskových sestav