Souhrn

Manuál:  Práce s programem >

Souhrn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Modul Souhrn zobrazuje celkové shrnutí příjmu a výdeje energie za určité období

 

 

Časové období

 

V horní části okna je možné vybrat období, za které budou údaje zobrazené

 

souhrn-obdobi

 

Lze vybrat z připravených hodnot

dnes, tento týden, tento měsíc

nebo Dle zadaného rozmezí. Pak je období zadáno v pravé části

 

 

Hodnoty

 

zobrazení vypočtených hodnot v textové formě

 

souhrn-text

 

Příjem energie

celkový příjem energie za nastavené období

průměrný příjem energie za jeden den

nastavený denní limit příjmu energie

 

Výdej energie

celkový výdej energie za nastavené období zahrnující aktivity z modulu výdej energie a energii vydanou fitness tréninkem

průměrná hodnota z výšeuvedených za den

nastavený denní výdej energie (pokud je v nastavení uživatele uveden)

 

Každodenní výdej energie

zobrazení součtu hodnot denního energetického výdeje (bazálního metabolismu) za nastavené období

nastavený denní energetický výdej

 

Celkový součet

celkový rozdíl mezi množstvím přijaté energie a výdejem za nastavené období. Do výdeje je započten výdej aktivitami a fitness tréninkem a také každodenní energetický výdej (bazální metabolismus)

rozdíl přijaté a vydané energie v přepočtu na množství tuku (informativní hodnota)

 

 

Grafy

 

V dolní části okna jsou zobrazené grafy z výše popsaných hodnot

 

Energie celkem

 

souhrn-energie-celkem

 

Graf zobrazuje hodnoty za nastavené období. Barvy jsou zobrazené ve výše popsaném textovém přehledu.

celkový příjem energie

výdej energie (aktivity + fitness)

výdej energie (každodenní výdej)

 

 

Po dnech

 

souhrn-energie-podnech

 

Graf zobrazuje ve sloupcovém grafu

hodnoty příjmu energie

výdej energie (aktivity + fitness)

výdej energie (bazální metabolismus)

průměrný příjem

průměrný výdej

trend příjmu energie

trend výdeje energie

 

 

Srovnání

 

souhrn-srovnani

 

Graf zobrazuje srovnání skutečného a nastaveného trojpoměru (tuky, sacharidy, bílkoviny) za nastavené časové období