Sestavování tréninku

Manuál:  Práce s programem > Fitness - posilovna >

Sestavování tréninku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hlavní funkcí modulu Fitness je sestavování/plánování cvičebního tréninku z jednotlivých položek databáze tréninkových aktivit

Je možné plánovat cviky pro následující dny nebo je zapisovat zpětně - dle nastavení dne v kalendáři.

 

Přehled hlavního okna

 

clip0108

 

 

Postup plánování tréninku

 

Nejprve je nutné vybrat datum v kalendáři

 

V levé části hlavního okna vyhledejte cvik (nebo aktivitu ze seznamu kombinovaného tréninku), který budete do plánu přidávat

 

Klikněte na tlačítko pridat  (je možné namísto toho poklepat myší na vybraný cvik, nebo na cviku stisknout klávesu Enter, nebo myší cvik "chytit" a přesunout do pravé části)

 

Tréninkový cvik je nyní přidán do hlavního okna plánovaného tréninku. Pokud má cvik nastavené předdefinované hodnoty je do denního plánu přidán nastavený počet sérií (případně s nastaveným počtem opakování a váhou)

 

 

Hlavní tabulka plánovaného tréninku

 

clip0109

 

Skupina

Hlavní skupina svalstva cviku

 

Název cviku

Název plánovaného cviku

 

Série

Číslo série plánovaného cviku. Číslo série se vyplňuje automaticky podle počtu přidání cviku do tréninku

 

Opakování

Počet opakování cviku ve vybrané sérii. Pokud v tabulce vyplníte počet opakování, bude hodnota automaticky zkopírovaná do ostatních nevyplněných hodnot opakování tohoto cviku

 

Váha

Váha, se kterou se provádí nastavený počet opakování ve vybrané sérii. Pokud v tabulce vyplníte váhu, bude hodnota automaticky zkopírovaná do ostatních nevyplněných hodnot váhy tohoto cviku

 

Cíl

Informativní hodnota (například jakého počtu opakování si přejete do budoucna dosáhnout). Cílovou hodnotu lze upravit v nastavení cviku

 

 

Možnosti hlavní tabulky tréninku

 

Informace o cviku

Poklepáním na cvik v tabulce plánovaného tréninku je možné zobrazit detaily cviku

 

Vymazání záznamu

Pro vymazání záznamu z hlavní tabulky stačí záznam vybrat a kliknout na ikonku smazat-ikonka, alternativně také stisknout klávesy Ctrl+Delete

 

Úprava šířky sloupců

Změna šířky sloupců se provádí přetažením dělící čáry sloupce

 

 

Panel funkčních tlačítek

 

clip0110

 

Zobrazení

Po výběru položky z pomocného menu je možné měnit zobrazení hlavní tabulky

zobrazit součtovaně (každý cvik je zobrazen pouze jednou i když má nastaveno více sérií)

přesun (přesune vybraný řádek v tabulce plánu)

seřazení podle skupiny svalstva a nebo podle pořadí vkládání

 

Tisk

je zobrazen Tiskový modul tréninku kde je možné vybrat /  vytvořit tiskovou sestavu (s/bez počtu opakování apod)

 

Smazat záznam

po kliknutí bude po potvrzení odstraněn vybraný záznam z tréninku

 

Smazat vše

bude vymazán celý denní plán

 

Kopírování záznamů do schránky

schránka Fitlinie slouží (podobně jako schránka Windows) k rychlému uložení a načtení záznamů tréninku. Obsah schránky je po ukončení programu vymazán.

Kliknutím na ikonku je do schránky uložen celý denní tréninkový plán

 

Vložit záznamy ze schránky

funkce je aktivní pouze pokud schránka obsahuje záznamy denního tréninku.

Kliknutím na ikonku se vloží záznamy ze schránky do aktuálního dne

 

 

V dolní části okna je možné nastavit množství energie vydané tréninkem