Sestavování jídelníčku

Manuál:  Práce s programem > Příjem energie >

Sestavování jídelníčku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hlavní funkcí modulu Příjem energie je sestavování jídelníčku. Jídelníček je sestavován z vybraných potravin, které se přidávají do konkrétní části dne (snídaně, oběd...)

Je možné vytvářet jídelníčky pro následující dny nebo je zapisovat zpětně - dle nastavení dne v kalendáři.

 

Přehled prvků:

clip0046

 

 

Postup tvorby jídelníčku

 

Nejprve je nutné vybrat datum v kalendáři

 

V levé části hlavního okna vyhledejte potravinu, kterou budete do jídelníčku přidávat

 

Vyberte část dne cast-dne

 

Klikněte na tlačítko pridat  (je možné namísto toho poklepat myší na vybranou potravinu, nebo na potravině stisknout klávesu Enter, nebo myší potravinu "chytit" a přesunout do prostoru jídelníčku)

 

Zobrazí se okno pro zadání množství potraviny

 

pridani-potraviny

 

V tomto okně je možné nastavit množství a jednotku. Také lze nastavit/upravit poznámku, která se uloží do jídelníčku. Poznámku lze připravit i v okně Tvorba potraviny

Pokud chcete zadávat množství potraviny v kusech (a nikoli přesnou gramáží) klikněte na záložku Kusy kusy. Potravina ale musí mít nastaveno množství na jeden kus.

Po kliknutí na "více možností" lze tuto potravinu přidat více uživatelům najednou

 

Po nastavení množství klikněte na tlačítko Ano

 

Potravina je nyní v zadaném množství přidána do jídelníčku

 

clip0048

Hlavní tabulka jídelníčku

 

Kliknutím na clip0050 u potraviny tento řádek označíme jako "neaktivní" - nazapočítává se do celkových hodnot a nebude se zobrazovat v tiskových sestavách

Kliknutím na clip0051 lze potravinu z jídelníčku odstranit a nebo upravit její množství a poznámku

 

Alternativní potravina

K potravinám v jídelníčku je možné přidat také alternativu. Klient si pak může vybrat jakou potravinu z jídelníčku použije. Pro přidání alternativy vyberte v jídelníčku potravinu, ke které se bude alternativa tvořit. Pak vyberte v levém seznamu potravin alternativu a klikněte na tlačítko

 

clip0047

 

 clip0054

 Rohlík - alternativní potravina

 

Kliknutím na clip0050 vyberete aktivní alternativu (je započítávaná do celkových součtů)

Kliknutím na clip0052 sbalíte/rozbalíte alternativní potraviny. Toho lze dosáhnout také kliknutím na clip0053 vpravo nad jídelníčkem

 

 

Možnosti hlavní tabulky jídelníčku

Hlavní tabulka obsahuje název potraviny, poznámku a nutriční hodnoty a hodnotu pitného režimu. Pokud potravina nemá některou hodnotu vyplněnou není zobrazena. Pokud má potravina v detailu potraviny vyplněné živ./rostl. tuky/bílk. pak je zobrazena odpovídající ikonka. V dolní části je součtový řádek za aktuální část dne (snídaně, oběd...)

 

Úprava záznamu

Pokud je potřeba upravit množství potraviny v jídelníčku a nebo změnit poznámku stačí dvakrát kliknout myší na vybraný záznam. Lze také kliknout na ikonku clip0055

 

Vymazání záznamu/ú

Pro vymazání záznamu z hlavní tabulky jídelníčku stačí záznam vybrat a stisknout klávesu Delete. Vybrat je možné i více položek. Vícenásobný výběr se provede přidržením klávesy Ctrl a kliknutím myší na další záznam. Alternativně i Ctrl a kurzorová šipka.

 

Vymazání celého dne / části dne

Pro vymazání části dne lze vybrat všechny záznamy aktuálně zobrazené části dne a stisknout klávesu Delete. Rychlejší a pohodlnější je vymazání přes ikonku clip0056

Po kliknutí na levou část ikonky se vymažou vybrané záznamy. Po kliknutí na šipku sipka se zobrazí možnosti pro smazání záznamů celého dne a nebo aktivní části dne.

 

Přesun položky v jídelníčku

Změnit pořadí jednotlivých záznamů v jídelníčku je možné jednoduše "chytnutím" vybrané položky myší a přesun na novou pozici.

 

Úprava šířky sloupců

Změna šířky sloupců se provádí přetažením dělící čáry sloupce

velikost-sloupce

Úprava šířky sloupce Potravina a Popis je možný až po kliknutí na ikonku sloupec-potravina (v záhlaví sloupce Potravina)

 

Zobrazení překročení nastavených limitů

Program umí kontrolovat přednastavené množství jednotlivých nutričních hodnot a jejich překročení signalizovat červeným podbarvením konkrétního sloupce tabulky a části dne

 

prekrocen-limit

 

Je však nejprve nutné mít

nastavené mezní limity nutričních hodnot v nastavení uživatele (záložka Přednastavený příjem)

tuto kontrolu mít zapnutou v nastavení uživatele (záložka Přednastavený příjem)

nastavené procentuální zastoupení jednotlivých částí dne

 

Úprava počtu a rozmístění sloupců

Detailní nastavení sloupců naleznete v sekci Úprava sloupců databáze

 

 

Panel funkčních tlačítek

 

clip0140

 
Sbalení a rozbalení alternativ potravin

viz výše

 

Sdílení denního jídelníčku

Rychlé odeslání denního jídelníčku na mobilní zařízení (kliknutím bude denní jídelníček odeslán na mobilní zařízení. Je to stejné jako když použijete Přenos dat na mobilní zařízení, ale je přenášen pouze aktuální jídelníček)

Odeslat denní jídelníček do jiné Fitlinie (umožní zaslat aktuální denní jídelníček jinému uživateli programu Fitlinie na PC)
 

Vložení příjmu to nákupního lístku

kliknutím na levou část ikonky bude vybraný záznam jídelníčku vložen do nákupního lístku. Kliknutím na sipka je možné do nákupního lístku vložit vybranou část dne nebo položky celého denního jídelníčku

 

Tisk jídelníčku

je zobrazen Tiskový modul příjmu energie kde je možné vybrat /  vytvořit tiskovou sestavu (jídelníček, tisk dle skupin, částí dne apod)

 

Úprava záznamu

lze upravit množství a poznámku záznamu

 

Smazat záznam

po kliknutí na levou část ikonky se vymažou vybrané záznamy. Po kliknutí na šipku sipka se zobrazí možnosti pro smazání záznamů celého dne a nebo aktivní části dne.

 

Přepočet množství

po kliknutí na ikonku se zobrazí okno, kde je možné vybrat jakou u jaké části dne (nebo celý den) si přejete změnit množství. Množství se u záznamů přepočítá zadaným procentem (minusová hodnota procenta provede snížení množství) a nebo zadáním přesného množství energie. Tímto způsobem lze snadno upravit již hotový jídelníček pro jiného uživatele/klienta

 

clip0058

 

 

Kopírování záznamů do schránky

schránka Fitlinie slouží (podobně jako schránka Windows) k rychlému uložení a načtení záznamů jídelníčku. Obsah schránky je po ukončení programu vymazán.

Kliknutím na levou část ikonky je do schránky uložena aktivní část dne, po kliknutí na sipka jsou do schránky uložené záznamy celého dne.

 

Vložit záznamy ze schránky

funkce je aktivní pouze pokud schránka obsahuje záznamy denního příjmu.

Kliknutím na ikonku se vloží záznamy ze schránky do aktuálního dne nebo aktuální části dne (dle uložených dat)

 

Uložení jídelníčku

kliknutím na ikonku je nabídnuta možnost uložení jídelníčku

vybrané části dne

celého dne

vybraného období (datum od-do)

 

Jídelníčky jsou ukládané do lokální databáze jídelníčků. Tyto uložené jídelníčky je možné kdykoli později načíst a použít.

 

Načtení uloženého jídelníčku

zobrazí se okno pro výběr uloženého jídelníčku. Po provedení výběru jsou záznamy uloženého jídelníčku vložené do aktuálního dne, části dne, nebo je načteno více dnů (dle typu uloženého jídelníčku)

 

Načtení online jídelníčku

zobrazí se okno pro výběr jídelníčku a zde na záložce "Stáhnout online jídelníček" lze vybrat a načíst připravený jídelníček z online databáze