Rozdělení dne

Manuál:  Práce s programem > Příjem energie >

Rozdělení dne

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Denní jídelníček je v programu Fitlinie rozdělen do jednotlivých částí dne. Např snídaně, svačina I, oběd, večeře.

Rozdělení je zcela libovolné.

 

cast-dne

Modré podbarvení záložky znamená, že v uvedené části dne již existují záznamy v jídelníčku.

 

cast-dne2

Červené podbarvení znamená, že za danou část dne byla překročena některá nutriční hodnota. Viz Sestavování jídelníčku

Červená a zelená čára ukazuje jak se nutriční hodnoty části dne blíží (nebo již překročily) nastaveným mezním hodnotám

 

 

Úpravy částí dne se provádí kliknutím na ikonku cast-dne-ikonka. Následuje zobrazení pomocného menu

 

clip0059

 

 

Přidat novou část dne

zobrazí se dotaz na název nové záložky. Nová záložka je následně vložena za poslední

 

Přejmenovat část dne

zobrazí se dotaz kde je možné upravit název aktivní části dne

 

Upravit čas a poznámku k části dne

touto volbou je možné upravit zobrazení přesného času na vybrané záložce

cast-dne-cas

Nastavený čas je použitý u této záložky pouze v tento den. Další dny již záložka nastavení času neobsahuje.

Lze také nastavit poznámku k části dne. Tuto poznámku (např postup přípravy jídla apod) je pak možné k jídelníčku i tisknout.

Rychlé nastavení poznámky a času je možné provést i poklepáním na vybranou záložku

 

Odstranit

aktuální záložku je možné odstranit pouze pokud neobsahuje žádná zadaná data (v celé databázi - všech uživatelů)

Pokud není možné záložku z výše uvedeného důvodu odstranit, je možné ji pro přihlášeného uživatele zneviditelnit (viz níže)

 

Posunout doleva/doprava

záložkám lze libovolně měnit jejich pozici

 

Nastavení záložek zobrazených uživateli

v zobrazeném okně je možné zaškrtnutím nastavit jaké záložky bude mít aktuálně přihlášený uživatel zobrazené a které zůstanou skryté

 

Procentuální rozdělení částí dne

jednotlivým záložkám je možné nastavit jakou procentuální část dne vyjadřují

 

 clip0060

 

Toto nastavení je platné pro aktuálně přihlášeného uživatele.

Po správném nastavení je možné na záložkách sledovat barevné podbarvení při překročení nastavených denních limitů nutričních hodnot.

Nastavené procentuální zastoupení částí dne je také nutné pro správné zobrazení informací o denním příjmu v grafickém znázornění příjmu