Procenta tuku

Manuál:  Práce s programem > Diagnostika >

Procenta tuku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Modul slouží k výpočtu procent tuku v těle.

 

 

1. Výpočet dle vzorce

 

tuk-vypocet

 

Do vzorce je nutné nastavit:

výšku uživatele (tlačítkem edit lze hodnotu v nastavení uživatele upravit)

BMI (Body Mass Index - vypočtené v modulu BMI)

volitelně je možné započítat i korekci tuku dle věku uživatele (lze nastavit ručně edit nebo automaticky user)

 

Kliknutím na tlačítko vypocet-tuku je v pravé části zobrazen výsledek

 

 

2. Měření těla - kaliperace

 

Jde o zápis hodnot, zjištěných speciálním nástrojem pro měření vrstvy tuku - kaliperem

kaliper

 

Naměřené hodnoty se zapíší do políček dle místa měření.

 

tuk-kaliper

 

Kliknutím na tlačítko vypocet-tuku je v pravé části zobrazen výsledek