Plánování aktivit

Manuál:  Práce s programem > Výdej energie >

Plánování aktivit

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hlavní funkcí modulu Výdej energie je sestavování/plánování denního výdeje energie z jednotlivých položek databáze aktivit.

Je možné plánovat aktivity pro následující dny nebo je zapisovat zpětně - dle nastavení dne v kalendáři.

 

Přehled hlavního okna

 

clip0092

 

 

Postup plánování aktivit

 

Nejprve je nutné vybrat datum v kalendáři

 

V levé části hlavního okna vyhledejte aktivitu, kterou budete do plánu přidávat

 

Klikněte na tlačítko pridat  (je možné namísto toho poklepat myší na vybranou aktivitu, nebo na aktivitě stisknout klávesu Enter, nebo myší aktivitu "chytit" a přesunout do pravé části)

 

Zobrazí se okno pro zadání délky trvání aktivity

 

aktivity-cas

 

V tomto okně je možné nastavit délku trvání a čas začátku aktivity (tento údaj není povinný). Také lze nastavit poznámku, která se uloží k aktivitě.

V okně je také zobrazena vypočtená hodnota energie pro zadanou délku trvání aktivity. Tento údaj je možné upravit.

 

Po nastavení klikněte na tlačítko Ano

 

Aktivita je nyní se zadanými hodnotami přidána do denního výdeje

 

vydej-energie-main

Hlavní tabulka výdeje energie

 

 

Výsledky aktivity

Zároveň s aktivitou jsou do denního výdeje přidané také nastavené výsledky této aktivity. K těmto výsledkům lze zadávat jejich hodnoty. Tyto hodnoty je pak možné dlouhodobě sledovat a vyhodnocovat.

 

aktivity-vysledky

Tabulka výsledků aktivity

 

 

Možnosti hlavní tabulky výdeje energie

Hlavní tabulka obsahuje název aktivity, čas začátku (pokud je vyplněn), délka trvání aktivity a celková vydaná energie

 

Úprava záznamu

Pokud je potřeba upravit některou hodnotu vložené aktivity stačí dvakrát kliknout myší na vybraný záznam. Lze také kliknout na ikonku edit-potravina

 

Vymazání záznamu

Pro vymazání záznamu z hlavní tabulky výdeje energie stačí záznam vybrat a kliknout na ikonku smazat-ikonka

 

Úprava šířky sloupců

Změna šířky sloupců se provádí přetažením dělící čáry sloupce

aktivity-sirka-sloupce

 

 

Panel funkčních tlačítek

 

clip0093

 

Tisk výdeje

je zobrazen Tiskový modul výdeje energie kde je možné vybrat /  vytvořit tiskovou sestavu (aktivity celkem, jednotlivě apod)

 

Úprava záznamu

lze upravit délku trvání, čas začátku i celkové množství vydané energie

 

Smazat záznam

po kliknutí bude po potvrzení odstraněna vybraná aktivita z denního výdeje

 

Import dat z přístroje

tato možnost je dostupná jen u některých licencí programu. Po kliknutí je zobrazeno okno pro import dat do tabulky výdeje energie

 

Kopírování záznamů do schránky

schránka Fitlinie slouží (podobně jako schránka Windows) k rychlému uložení a načtení záznamů denního výdeje energie. Obsah schránky je po ukončení programu vymazán.

Kliknutím na ikonku jsou do schránky uložené aktivity celého dne.

 

Vložit záznamy ze schránky

funkce je aktivní pouze pokud schránka obsahuje záznamy denního výdeje.

Kliknutím na ikonku se vloží záznamy ze schránky do aktuálního dne