Nový recept

Manuál:  Práce s programem > Recepty - vlastní složená jídla >

Nový recept

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nový recept je možné vytvořit kliknutím na tlačítko

clip0084

 

Následně je otevřeno okno pro přidání nového receptu. Zde je možné vyplnit základní údaje o receptu včetně postupu přípravy.

clip0007

 

Po uložení receptu je záznam zobrazen v modulu Recepty v levém sloupci.

 

 

Přidávání ingredienci

Pro přidání ingredienci ze kterých se vybraný recept skládá klikněte na tlačítko clip0085. Další tlačítka slouží pro úpravu a smazání ingrediencí (pro smazání více ingrediencí najednou je možné vybrat více řádků).

Po kliknutí na tlačítko clip0086 je zobrazeno okno pro výběr ingrediencí.

 

clip0010

 

Možnosti výběru ingrediencí:

z lokální databáze

Do horního políčka zapište alespoň část názvu potraviny. Pokud se potravina zobrazí v seznamu tak ji vyberte a klikněte na tlačítko "Vybrat"

 

z internetové databáze

Pokud se hledaná potravina v seznamu z lokální databáze nezobrazila a kurzor se stále nachází v políčku pro zápis hledané potraviny, můžete stisknout klávesu Enter. Následně se program připojí na internetovou databázi potravin a pokusí se najít potravinu tam. Případně je možné kliknout na "Hledat další na internetu" (viz obrázek níže)

clip0011

 

vytvořit novou potravinu

Pokud nenaleznete potravinu ani v internetové databázi můžete ji kliknutím na tlačítko clip0012 vytvořit. Postup je stejný jako při tvorbě nové potraviny.

 

přidat doplňkovou ingredienci

Pokud potřebujete přidat ingredienci, ale nechcete kvůli tomu zadávat celou novou potravinu je možné kliknutím na tlačítko clip0013 tuto ingredienci do receptu přidat s tím, že nebude uložena do celkové databáze potravin v programu. Bude uložena jen jako jeden řádek v seznamu ingrediencí receptu (hodí se např pro přidání špetky soli, pepře, různých koření či doplňků)

Okno pro přidání samostatné ingredience:

clip0014

 

 

Po přidání všech ingrediencí k receptu zavřete okno tlačítkem clip0015