Nastavení uživatele/klienta

Manuál:  Nastavení >

Nastavení uživatele/klienta

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení uživatele slouží k úpravě hodnot a nastavení týkajících se přihlášeného uživatele

 

Okno nastavení je možné spustit tlačítkem

clip0138

nebo stisknutím klávesy F9

 

Kategorie nastavení (dle licence programu)

Průvodce nastavením uživatele

Základní informace

Cílová váha

Výživa

Přednastavený příjem

Příjem energie

Sportovní aktivity

Poznámka

Alergické potraviny

Pitný režim

 

 

Základní informace

slouží k nastavení základním informací o uživateli

 

Uživatel

jméno uživatele. Pod tímto jménem je možné se do programu Fitlinie přihlásit. Jméno by mělo být v rámci programu jednoznačné

 

Heslo

nastavené heslo bude vyžadováno při přihlášení uživatele při startu programu

 

Věk, Výška

aktuální hodnoty uživatele (důležité pro různé výpočty v programu)

 

Hmotnost

nastavení počáteční hmotnosti uživatele. Všechny výpočty v programu se pak provádí z aktuální hmotnosti uživatele

 

Pohlaví

pohlaví uživatele (důležité pro různé výpočty v programu)

 

Email

informativní údaj například pro výživové poradce

 

Foto

možnost vložit fotografii uživatele

 

Tlačítko idealni-vaha zobrazí informace o ideální hmotnosti dle pohlaví a výšky

 

Tlačítkem cilove-hodnoty2 je možné nastavit požadované cílové hodnoty modulu Hmotnost, tlak

 

 

Cílová váha

(dle licence může být název DCI)

 

zobrazení dle licence programu:

základní nastavení

profesionální nastavení

 

1. Základní nastavení

 

Cíl

možnost zadání celkového cíle:

snížit váhu

zvýšit váhu

udržet

 

Bližší informace

celkový vhled této sekce se mění podle nastaveného cíle. Například u "Udržení váhy" není zobrazena cílová hmotnost apod

 

Rozložení prvků při zadání "Snížit váhu"

snizit-vahu

 

Hmotnost

počáteční hmotnost uživatele (stejná hodnota jako je nastavená v sekci Základní informace). V pravé části je zobrazena informace o maximálním bezpečném úbytku hmotnosti. Celkové nastavení by tedy nemělo tuto maximální hodnotu překračovat, jedině tak je hubnutí pro organismus vhodné.

 

Cílová hmotnost

hmotnost, na kterou si přejete se dostat.

 

Nyní máte dvě možnosti:

zadat Datum do kdy

- zadejte datum, do kdy chcete cílové hmotnosti dosáhnout.

- datum by mělo být zadáno s ohledem na výše uvedený maximální úbytek hmotnosti za měsíc.

- klikněte na tlačítko prepocitat a vyberte možnost "Přepočti předpokládaný úbytek váhy pro snížení váhy do..."

- tím se nastaví hodnoty v sekci "Předpokládaný úbytek o" což je hodnota o kolik je třeba snížit hmotnost za určitý počet dnů

 

zadejte Předpokládaný úbytek o

- zadejte hodnotu o kolik si přejete snížit hmotnost například za 7 dnů

- hodnota by měla být zadaná s ohledem na výše uvedený maximální úbytek hmotnosti za měsíc.

- klikněte na tlačítko prepocitat a vyberte možnost "Přepočti datum do kdy bude snížena váha dle nastaveného úbytku váhy"

- tím se vyplní datum v položce Datum do kdy (datum, kdy bude dosaženo cílové hmotnosti)

 

Graf v pravé části zobrazuje průběh snižování hmotnosti. Lze z něho vyčíst jakou byste měli mít hmotnost v určité datum (graf lze zvětšit kliknutím na zvetsit-graf

 

Rozdělení úbytku váhy

nastavte procentuální poměr kolik chcete hubnout dietou (snížením příjmu energie) a kolik sportem (zvýšením výdeje energie například sportovními aktivitami). Podle tohoto nastavení Vám program doporučí jaký by měl být Váš denní energetický příjem a energetický výdej.

 

 

Úprava bazálního metabolismu

 

bazalni-metabolismus

 

Bazální metabolický výdej (BMR - basal metabolic rate) je základní výdej energie který je potřebný pro fungování organismu. Tento výdej energie je dán pouze prací (fungováním) životně důležitých orgánů, jako srdce, plíce, mozek a zbytek nervového systému, jater, ledvin, pohlavních orgánů, svalů a kůže. BMR se snižuje s věkem a ztrátou svalové hmoty.

 

Základní BMR je vypočteno z věku a hmotnosti uživatele. Tuto základní hodnotu je vhodné ještě upravit nastavením energetické náročnosti zaměstnání

 

Zadejte tedy typ zaměstnání

bmr-dle-zamestnani

případně nastavte přesnější hodnotu posuvníkem procent bmr-procent

 

Vypočtená hodnota BMR je následně zobrazena bmr

 

Kliknutím na tlačítko bmr-ruvcni-zadani je možné nastavit přesnou hodnotu BMR

Kliknutím na tlačítko bmr-prepocet vypočtete hodnotu z věku a hmotnosti uživatele a nastavené procentuální náročnosti zaměstnání

 

Tip

zde je zobrazeno jaký by měl být nastaven maximální denní příjem a výdej dle BMR a nastaveného Rozdělení úbytku váhy

 

Energetické požadavky

 

Přednastavený denní příjem energie

důležitá hodnota. Podle ní můžete následně sestavovat jídelníček, je z ní možné vypočítat mezní hodnoty některých nutričních hodnot v sekci Přednastavený denní příjem nebo je podle ní zobrazeno překročení hodnot v modulu Příjem energie.

 

 

2. Profesionální nastavení

 

Úprava doporučeného denního příjmu

výpočet Bazálního metabolického výdeje (BMR) dle věku a hmotnosti uživatele a nastavené úrovně stresu, životního stylu, práce a aktivního sportu

 

bmr-profi

Dle nastavených hodnot se vypočte BMR. Tlačítkem "Přepočítat" se hodnota obnoví. Kliknutím a podržením ikonky help jsou zobrazené instrukce k vybrané položce,

 

Denní energetický příjem

dle vypočtené hodnoty BMR nastavte tlačítkem upravit  hodnotu denního energetického příjmu.

 

Tlačítkem prenest je možné hodnotu uložit do Přednastaveného denního příjmu

 

 

Energetické požadavky

Přednastavený denní příjem energie

důležitá hodnota. Podle ní můžete následně sestavovat jídelníček, je z ní možné vypočítat mezní hodnoty některých nutričních hodnot v sekci Přednastavený denní příjem nebo je podle ní zobrazeno překročení hodnot v modulu Příjem energie.

 

 

Výživa

 

nastavení procentuálního rozdělení příjmu na tuky, sacharidy a bílkoviny.

Jde o základní nastavení podle kterého jsou následně vypočtené mezní limity nutričních hodnot v sekci Přednastavený denní příjem

 

Dle typu licence je možné kliknout na tlačítko vypocet-trojpomeru. Po zadání potřebných informací je "trojpoměr" vypočten.

 

 

Grafické zobrazování skutečných hodnot v modulu Příjem energie

 

zde je možné nastavit jak se budou počítat a následně zobrazovat skutečné hodnoty ve srovnání trojpoměru.

 

graf-srovnani

% podle gramáže

- nejprve se sečte množství tuků, sacharidů a bílkovin a tato hodnota se bere jako 100%

- pak jsou procentuální hodnoty tuku, sach. a bílkovin vztažené k této hodnotě

 

% podle energetické hodnoty

- celková přijatá energie se bere jako 100%

- tuky, sacharidy a bílkoviny se jednotlivě přepočtou na energii (kJ)  a z této hodnoty se pak určí procenta k výše uvedeným 100%

 

Podrobný popis možností je zobrazen po kliknutí a přidržení ikonky help

 

 

Přednastavený denní příjem

Jde o denní mezní limity energie a nutričních hodnot

 

Podle těchto hodnot můžete následně sestavovat jídelníček, nebo je podle nich zobrazeno překročení hodnot v modulu Příjem energie.

 

prednastaveny-prijem

 

Tlačítkem "Načíst přednastavené hodnoty..." budou automaticky dopočítané mezní hodnoty pro tuky, sacharidy a bílkoviny podle procentuálního nastavení "trojpoměru" v sekci Výživa

 

Tlačítkem "Výpočet přednastavených hodnot vitamínů a minerálů" je možné automaticky tyto hodnoty doplnit. Po kliknutí na toto tlačítko je ale nejprve nutné vyplnit následující okno pro správné zařazení uživatele. Je možné vybrat více vyhovujících skupin

 

vitaminy

 

Ostatní

zde je možné nastavit limitní množství bílkovin na 1kg hmotnosti.

 

Barevně zvýraznit překročený limit

zaškrtnutím se zajistí, že překročení kteréhokoli z výše nastavených limitních hodnot bude barevně zvýrazněno v hlavní tabulce denního příjmu.

 

 

Příjem energie

(zobrazeno dle licence programu)

 

Nastavení modulu příjem energie:

 

Přepisovat přednastavené množství potravin posledním zadaným

zaškrtnutí zajistí, že po přidání potraviny do jídelníčku bude zadané množství potraviny uloženo a při dalším použití potraviny bude uložené množství nabídnuto

 

Zobrazovat součtový řádek

zobrazuje spodní řádek se součty v hlavní tabulce jídelníčku

 

tabulka

 

Zobrazovat kategorii "Použité potraviny"

zaškrtnutím zobrazíte kategorii potravin, které už byly v minulosti použité při sestavování jídelníčku

 

Vyhledávat v potravinách až po stisknutí klávesy Enter

program v databázi potravin vyhledává ihned po zapsání 2 a více znaků. Zaškrtnutím toto nastavení změníte

 

Nastavení modulu Souhrn

nastavení zobrazení grafů v modulu Souhrn

 

Diabetes

v této sekci je možné nastavit Typ diety uživatele. Každá z typu diety má nastavené mezní limity energie, tuků, sacharidů a bílkovin.

Zaškrtnutím následující položky zajistíte barevné zvýraznění překročení těchto limitů

 

 

Sportovní aktivity

 

V této sekci je možné hromadně nastavit oblíbené aktivity uživatele.

Je to snadné tyto aktivity rychle najít při plánování aktivit

 

Poznámka

možnost zadat poznámku k uživateli. Poznámka se zobrazí také na úvodní obrazovce

 

 

Alergické potraviny

Nastavení seznamu potravin na které má uživatel alergii.

Tlačítkem "Přidat potravinu" je možné vybrat jednu nebo více potravin do seznamu.

Zda je potravina po uživatele alergická je možné nastavit také v okně úpravy potraviny

 

Alergická potravina je v databázi potravin a také v jídelníčku označena: alergie

 

 

Pitný režim

detailní nastavení pitného režimu

 

Je možné nastavit minimální denní limit. Automatický výpočet denního limitu se provádí na základě hmotnosti uživatele (u dětí také na základě jejich věku)

 

Je také možné hromadně nastavit, které kategorie potravin obsahují pouze tekutiny.

 

pitny-rezim-kategorie

 

Pokud budou potraviny z těchto kategorií přidané do jídelníčku, bude celé jejich množství automaticky započteno i do příjmu tekutin.

 

U ostatních potravin je možné v okně úprav potravin nastavit kolik % tekutiny obsahují. Toto procento je opět započteno do celkového příjmu tekutin při přidání potraviny do jídelníčku.