Nastavení programu

Manuál:  Nastavení >

Nastavení programu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hlavní nastavení programu slouží základnímu nastavení chování programu platného. Okno nastavení je možné otevřít kliknutím na tlačítko

clip0139

nebo stisknutím klávesy F10

 

Kategorie nastavení:

základní nastavení

vzhled

nastavení tisku

internetové připojení

databáze

 

 

Základní nastavení

 

Zálohování

- nastavení složky kam budou ukládány zálohy programu

- možnost určit po kolika dnech se má provádět automatická záloha. Automatická záloha se provádí při spouštění programu

 

Jazyk

Jazyk programu

- nastavení jazyka zobrazeného v programu.

- změna jazyka se projeví po restartu programu na ovládacích prvcích (např tlačítka) a popiskách. Na lokální databázi potravin toto nastavení nemá vliv. Jazyk databáze určuje prvotní instalace programu

Jazyk online databáze

- nastavení v jaké online databázi potravin se má provádět vyhledávání (viz vyhledávání v online databázi)

 

Formát čísel

- nastavení oddělovače desetinných čísel zobrazených v programu

- nastavení zda se zobrazovat množství energie zaokrouhleně

 

Jednotky energie

- nastavení v jakých jednotkách se má v programu zobrazovat údaj o energii

 

Ostatní

- přehrávání zvuků v programu

- schovávat program při minimalizaci

 

 

Vzhled programu

 

Vzhled grafů

- nastavení vzhledu grafů zobrazovaných v programu (3D vzhled, barevné pozadí)

 

Informační okno potravin

- nastavení zda se má zobrazovat informační okno potravin

- nastavení stupně jeho průhlednosti

 

Tabulka potravinové databáze

- nastavení barevného rozlišení potravin ve speciální databázi NutriRestart (databázi je možné zakoupit)

 

Tlačítkem puvodni-nastaveni se resetují všechny změny, které byly provedeny na vzhledu programu (šířka a výška tabulek, seznamů, skrytí různých prvků apod). Vzhled programu bude odpovídat vzhledu po prvotní instalaci.

 

 

Nastavení tisku

 

Hlavička tiskových sestav

- lze nastavit text prvního a druhého řádku zobrazeného v tiskových sestavách programu

- nastavení obrázku, který je zobrazen v pravém horním rohu tiskových sestav. Aby tisk dobře vypadal, měl by mít obrázek stejné pozadí jako je nastavená barva hlavy tiskové sestavy (viz níže)

 

Barvy

- nastavení podbarvení jednotlivých částí tiskových sestav. Lze nastavit například dle firemních barev. Tlačítkem barva1 je nastavena barva pozadí a tlačítkem barva2 barva písma

- tlačítkem sede je možné všechny barvy přepnout do odstínů šedé.

- tlačítkem puvodni budou barvy vrácené do původního stavu

 

Grafy

- nastavení zda mají být grafy tisknuté pouze černými čárami bez barev

 

Další nastavení

- pokud se zobrazují nějaké chyby při spouštění tisku, je možné zkusit zapnout způsob tisku ze starších verzí

- před exportem tiskových sestav v tiskovém náhledu bude zobrazeno okno pro detailní nastavení exportu (určeno spíše pro zkušenější uživatele)

- nastavení zda bude na tiskových sestavách tisknuto aktuální datum

 

 

Internet

Nastavení proxy serveru - pokud je to nutné (například pokud není možné spouštět přenos na mobilní zařízení) pro připojení k internetu

 

 

Databáze

- nastavení umístění databáze. Pozor! Neuvážená změna umístění databáze může zapříčinit nefunkčnost celého programu!!!

- naplánovaní kontroly databáze při dalším spuštění programu. Pokud se program chová nekorektně, nejde přidávat nebo upravovat data, nebo se zobrazují chybová hlášení, lze tuto situaci vyřešit právě kontrolou a opravou databáze.