Nákupní lístek

Manuál:  Práce s programem > Nástroje - ostatní >

Nákupní lístek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nákupní lístek je doplňková funkce programu Fitlinie. Jde o seznam potravin obsahující název, množství a volitelně i jednotku potraviny

 

Hlavní okno nákupního lístku

 

clip0158

 

 

Přidávání potravin do nákupního lístku

 

Potraviny je možné do seznamu přidávat různými způsoby:

 

Ruční zadávání

 

Otevřete okno nákupního lístku a klikněte na tabulku seznamu.

Klávesou Insert je možné přidat nový záznam.

Pak je možné zadat potravinu. Přechodem na jiný řádek se potravina uloží.

clip0159

 

 

Ze seznamu potravin

Po výběru potraviny z databáze klikněte na tlačítko nakupni-kosik-add (nad seznamem potravin). Tím se přidá vybraná potravina do nákupního lístku. Po opakovaném kliknutí na ikonku se bude načítat množství potraviny v lístku.

 

 

Z plánovaného jídelníčku

 

Po sestavení jídelníčku vyberte v hlavní tabulce příjmu energie potravinu a klikněte na tlačítko nakupni-kosik-add2 (nad hlavní tabulkou). Tím se přidá potravina (v množství zadaném v jídelníčku) do nákupního lístku.

Po kliknutí na sipka jsou zobrazené další možnosti vložení

 

nakupni-kosik-add3

Do nákupního lístku je možné tímto způsobem přidat potraviny celého denního plánu a nebo jen vybrané části dne

 

 

Funkce okna Nákupní lístek

 

Mazání záznamů

Záznam je možné smazat stiskem klávesy Delete na vybraném řádku

Tlačítkem clip0160 je možné smazat celý nákupní lístek nebo jen všechny záznamy kromě označených jako "stálé" nakupni-listek-stale

 

Tlačítkem clip0161 lze:

provést hromadnou změnu množství všech položek

exportovat data pro Excel

 

 

Tisk záznamů

Kliknutím na tlačítko Tisk je zobrazen náhled tisku nákupního lístku