Nákupní lístek

Manuál:  Práce s programem > Nástroje - ostatní >

Nákupní lístek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nákupní lístek je doplňková funkce programu Fitlinie. Jde o seznam potravin obsahující název, množství a volitelně i jednotku potraviny

 

Hlavní okno nákupního lístku

 

nakupni-listek

 

 

Přidávání potravin do nákupního lístku

 

Potraviny je možné do seznamu přidávat různými způsoby:

 

Ruční zadávání

 

Otevřete okno nákupního lístku a klikněte na tabulku seznamu.

Klávesou Insert je možné přidat nový záznam.

Pak je možné zadat potravinu. Přechodem na jiný řádek se potravina uloží.

nakupni-listek-open

 

 

Ze seznamu potravin

Po výběru potraviny z databáze klikněte na tlačítko nakupni-kosik-add (nad seznamem potravin). Tím se přidá vybraná potravina do nákupního lístku. Po opakovaném kliknutí na ikonku se bude načítat množství potraviny v lístku.

 

 

Z plánovaného jídelníčku

 

Po sestavení jídelníčku vyberte v hlavní tabulce příjmu energie potravinu a klikněte na tlačítko nakupni-kosik-add2 (nad hlavní tabulkou). Tím se přidá potravina (v množství zadaném v jídelníčku) do nákupního lístku.

Po kliknutí na sipka jsou zobrazené další možnosti vložení

 

nakupni-kosik-add3

Do nákupního lístku je možné tímto způsobem přidat potraviny celého denního plánu a nebo jen vybrané části dne

 

 

Funkce okna Nákupní lístek

 

Mazání záznamů

Záznam je možné smazat stiskem klávesy Delete na vybraném řádku

Tlačítkem nakupni-listek-delete je možné smazat celý nákupní lístek

Tlačítkem nakupni-listek-delete2 lze smazat všechny záznamy kromě označených jako "stálé" nakupni-listek-stale

 

 

Tisk záznamů

Kliknutím na tlačítko Tisk je zobrazen náhled tisku nákupního lístku