Hmotnost, tlak atd.

Manuál:  Práce s programem >

Hmotnost, tlak atd.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Modul Hmotnost, tlak lze používat pro historické uchovávání hmotnosti přihlášeného uživatele a dalších hodnot.

 

Spuštění modulu Hmotnost se provádí kliknutím na tlačítko

 

clip0099

 

 

V základním nastavené lze uchovávat tyto hodnoty:

Hmotnost

Tlak horní

Tlak dolní

% tělesného tuku

Obvod: (tyto hodnoty jsou důležité sledovat například při plánovaném fitness tréninku)

- předloktí

- biceps

- stehno

- lýtko

- boky

- břicho

- hrudník

- záda

- krk

 

Všechny hodnoty jsou volitelné, tzn. že je není nutné vyplňovat všechny.

 

Jednotlivé hodnoty je také možné přejmenovat (tlačítko clip0100). Takže je možné přizpůsobit si sloupce vlastním potřebám.

 

Hlavní tabulka

 

clip0101

 

Po přidání nového záznamu (tlačítko clip0102) je zobrazen dotaz na zadání data. Po potvrzení je vytvořen nový záznam v hlavní tabulce.

Jednotlivé hodnoty se pak zapisují přímo do tabulky.

 

 

Panel tlačítek

 

clip0103

 

Nový záznam

zobrazí kalendář pro přidání nového záznamu v tabulce

 

Editace záznamu

možnost úpravy data vybraného záznamu

 

Smazat řádek

umožňuje vymazat aktuální záznam z hlavní tabulky

 

Smazat vše

vymaže celý obsah hlavní tabulky modulu Hmotnost pro přihlášeného uživatele

 

Import dat z přístroje

zobrazí okno pro import dat o hmotnosti z různých přístrojů

 

Tisk

zobrazí okno pro výběr období tiskové sestavy. Vytištěné jsou všechny sloupce tabulky.

Je také možné vytvořit vlastní tiskové sestavy

 

Nastavit vlastní názvy sloupců

touto volbou lze zcela upravit hlavní tabulku. Názvy jednotlivých sloupců je možné nastavit dle vlastních představ.

 

Zobrazit cílové hodnoty

ke každému sloupci tabulky je možné zadat jeho cílovou hodnotu. Tyto hodnoty lze zobrazit přímo v záhlaví sloupců

 

Změnit cílové hodnoty

zobrazí okno pro nastavení cílových hodnot každého sloupce

 

cilove-hodnoty

 

 

Grafické znázornění hodnot

 

Ve spodní části hlavního okna je možné zobrazit historii hodnot vybraného sloupce.

Výběr sloupce se provádí kliknutím na záložky v dolní části

hmotnost-zalozky

 

Zobrazený graf

hmotnost-graf

 

V grafu je možné zobrazit aktuální hodnoty, cílové hodnoty a také celkový trend (stoupající, klesající)