Grafické znázornění příjmu

Manuál:  Práce s programem > Příjem energie >

Grafické znázornění příjmu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pod hlavním oknem jídelníčku je možné v grafickém přehledu zobrazovat důležité informace. Celý panel s grafy je možné skrýt kliknutím na

clip0062

 

Možnost přepínání mezi jednotlivými grafy je zobrazeno po kliknutí na ikonu clip0063

 

clip0064

 

V levé části je zobrazen seznam dostupných grafů. Seznam možných grafů je závislý na zakoupené licenci programu

Ve střední části je zobrazen vybraný graf

V pravé části jsou (u některých grafů) zobrazené informace o příjmu

 

 

Informace o příjmu

 

Tabulka s informacemi o příjmu přehledně zobrazuje jednotlivé nutriční hodnoty za celý den (po odškrtnutí cely-den jen za vybranou část dne)

 

informace-o-prijmu

 

Tabulka obsahuje název nutriční hodnoty, její aktuální hodnotu (za celý den nebo jen aktivní části dne), její přednastavený denní limit a rozdíl těchto hodnot. Rozdíl je uveden nejprve přesnou hodnotou a za lomítkem i procentuálně.

Pokud je některá hodnota překročena je podbarvena červeně zároveň s okrajem celé tabulky (barevné zvýraznění lze zakázat v nastavení uživatele)

U některých grafů (např čárový graf Příjem) je možné vybrat z tabulky informací o příjmu hodnoty, které chcete mít v grafu zobrazené. Výběr lze také uložit pro pozdější použití (pravým tlačítkem myši)

 

 

Jednotlivé grafy

Jednotlivé grafy jsou dostupné dle zakoupené licence programu nebo dle instalované databáze

U některých grafů je možné tlačítkovou lištou měnit zobrazované období, jejich vzhled či zobrazení na celou obrazovku: graf-panel

 

 

Denní příjem

Základní grafické zobrazení denního příjmu energie, tuků, sacharidů, bílkovin a tekutin

Pro správné zobrazení grafu je nezbytné mít v nastavení uživatel vyplněné přednastavené hodnoty denního příjmu

 

graf-denni-prijem

 

 

Příjem

Čárový graf vybraných nutričních hodnot za určité období. Výběr zobrazované hodnoty (či více hodnot) se provádí kliknutím na pravou tabulku informací o příjmu (případně s klávesou Ctrl lze vybrat položek více)

V panelu nad grafem je možné upravit vlastnosti grafu.

 

graf-prijem

 

 

Poznámka

Zápis poznámky k aktuálně otevřené části dne. Poznámku lze upravit či smazat tlačítky clip0065. Poznámku lze tisknout zároveň s jídelníčkem

 

clip0066

 

Grafy (srovnání)

V pravé části je možné vybrat ze tří jednoduchých grafů:

 

tuky, sacharidy, bílkoviny

 

Graf zobrazuje srovnání skutečného a nastaveného trojpoměru (tuky, sacharidy, bílkoviny) za určité časové období

 

graf-srovnani

 

živ./rostlin. tuky a bílkoviny

 

Grafické znázornění průměrného denního příjmu živočišných a rostlinných tuků a bílkovin. Pro správné zobrazení grafu je důležité mít správně vyplněné hodnoty v nastavení potraviny

graf-srovnani-zr

 

příjem proteinů na 1kg hmotnosti

 

Graf zobrazuje přepočet příjmu bílkovin na 1kg hmotnosti. Za každý vybraný den se vezme celkové množství přijatých bílkovin a podělí se aktuální hmotností. Výsledek se zobrazí v grafu

graf-proteiny

 

 

Pitný režim

Jednoduchý sloupcový graf zobrazující pitný režim  za nastavené období.

 

graf-pitny-rezim

 

 

 

Rozdělení DCI (doporučeného denního příjmu)

V tomto případě nejde o graf ale o tabulku zobrazující jaké by měly být maximální hodnoty denního příjmu za jednotlivé části dne.

Pro správné zobrazení je tedy nutné mít

v nastavení uživatele zadaný přednastavený příjem

zadané procentuální rozdělení příjmu na jednotlivé části dne

 

tabulka-rozdeleni-dci

 

Části dne, jejichž skutečný příjem překročil nastavenou hodnotu, jsou barevně zvýrazněné.

 

 

Kyselinotvorné / zásadotvorné

Graf je zobrazen pouze pokud je instalována databáze NutriRestart.

Graf zobrazuje procentuální množstevní podíl kyselinotvorných, neutrálních a zásadotvorných potravin na celkovém denním příjmu. Je tedy možné snadno kontrolovat správný poměr kys./zasad.

 

graf-kys-zas