Diagnostický přístroj

Manuál:  Práce s programem > Diagnostika >

Diagnostický přístroj

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Modul slouží k ukládání a vyhodnocování hodnot naměřených různými diagnostickými přístroji.

Hodnoty je možné importovat a nebo zapisovat a upravovat ručně.

Uložené hodnoty je možné tisknout či zobrazit v grafu

 

Jde například o hodnoty jako

svalová a tuková tkáň

tělesná voda a tuk

hmotnost a hmotnost bez tuku

tuky a svalstvo různých částí těla

Maximální a minimální hodnoty BMI - tyto hodnoty automaticky dopočítány. Je pak podle nich možné nastavit hodnotu denního příjmu uživatele

 

Hlavní tlačítková lišta

 

diag-add

Zobrazí se okno pro ruční vložení dat. Pokud jsou vyplněné potřebné údaje, je dopočítáno také max a min BMI.

 

diag-import

Spustí automatický import dat z přístroje

 

diag-edit

Zobrazí okno pro ručí úpravu vybraného záznamu

 

diag-delete

Umožňuje odstranit vybraný záznam z tabulky. Kliknutím na sipka lze vymazat tabulku celou

 

diag-tisk

Zobrazí okno pro výběr tiskové sestavy.  Po výběru období je nabídnut tisk vybraných dat

 

diag-bmi

Kliknutím na tlačítko bude hodnota BMR (bazální metabolismus) aktuálního řádku v tabulce přenesena do nastavení uživatele jako přednastavený denní příjem

 

 

Hlavní tabulka

 

diag-table

 

 

Grafické zobrazení

Ve spodní části okna je možné zobrazit vybrané hodnoty v grafu. V pravé části vyberte jaké hodnoty se mají v grafu zobrazit (s klávesou Ctrl lze zaškrtnout více řádků)

 

diag-graf